ضعف زيرساخت هاي راه مشكل اصلي روستاييان خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- سيلاب اخير در حالي ارتباط بسياري از روستاهاي استان را قطع كرد كه مردم و البته برخي مسئولان اذعان دارند كه راه هاي روستايي نه تنها با سيل بلكه با هر رواناب قطع مي شود.

به گزارش ايرنا، «سير آب» يا سيل، از اين رو راه ارتباط روستاها را قطع مي كند كه راه هاي اين مناطق پل ندارند و خراسان شمالي، استاني بدون پل خوانده شده است.

* نگراني از نبود ابنيه راه
فرماندار شهرستان مانه و سملقان در اين باره با بيان اينكه يكي از مشكلات اصلي در بحران سيل، بسته شدن راه هاي روستايي است گفت: چند روستاي اين شهرستان راه ندارند و مسير بسياري از اين مناطق هم بر اثر سيل بسته مي شود.
محمودرضا معموري اظهار داشت: چهار روستاي اين شهرستان راه ندارند و بايد براي اهالي آن، 35 تا 40 كيلومتر راه ساخته شود.
وي اظهار داشت: 445 كيلومتر راه روستايي خاكي در اين شهرستان وجود دارد كه فاقد ابنيه و پل است و البته ايجاد پل در 22 نقطه اين مسيرها اولويت دارد.
معموري گفت: اين شهرستان به لحاظ موقعيت جغرافيايي به لحاظ مشكلات سيلاب خاص است و روان آب هاي حوزه هاي آبريز شهرستان هاي قوچان، فاروج، و ساير نقاط از اين شهرستان عبور مي كند از اين رو مشكلات بيشتر است.
وي در باره خسارت هاي وارد شده به واحدهاي مسكوني روستايي افزود: در بارندگي هاي اخير بيش از يكهزار و 200 واحد مسكوني در روستاهاي اين شهرستان خسارت ديده است كه البته عمدتا واحدهاي خشتي و گلي است.
فرماندار شهرستان مانه و سملقان گفت: با ايجاد پل هاي موقت، مشكل تردد در روستاها به صورت مقطعي حل شده اما نياز است با ايجاد پل و ابنيه، مشكل براي هميشه برطرف شود.

* بيشتر راه ها خاكي است
فرماندار راز و جرگلان هم در اين باره گفت: بيشتر راه هاي اين شهرستان مرزي خاكي است و همين امر سبب مي شود تا در بارندگي ها، تردد در اين محورها با مشكل روبه رو شود.
محمد زارعي اظهار داشت: اكنون بسياري از محورهاي روستايي اين شهرستان از مسير رود مي گذرد و نبود پل و ابنيه، سبب بسته شدن راه به هنگام سيلاب مي شود.
وي افزود: با اقدامات راهداري، پل هاي موقت در راه هاي روستايي ساخته شده است اما مشكل بايد با ايجاد پل، به صورت اساسي حل شود.
فرماندار شهرستان راز و جرگلان، خواستار اختصاص اعتبار براي ايجاد پل در مسيرهاي روستايي اين شهرستان شد.
وي گفت: دغدغه ديگر در مناطق سيل زده، بازسازي مناطق مسكوني است و سه هزار و 450 واحد مسكوني در شهرها و روستاهاي اين شهرستان بر اثر بارندگي ها خسارت ديده است كه 250 واحد از اين تعداد در شهرها است.
فرماندار شهرستان راز و جرگلان اظهار داشت: اميد است با تامين اعتبار لازم، بازسازي و تعمير اين واحدهاي مسكوني شتاب گيرد.

* كمبود زمين در روستاها
مديركل دفتر روستايي و شوراهاي استانداري خراسان شمالي هم در باره مشكلات مناطق سيل زده استان گفت: يكي از مشكلات براي بازسازي برخي مناطق سيل زده، كمبود زمين و نبود سمت توسعه در روستاها است.
علي توافقي اظهار داشت: براي سمت توسعه و طرح هادي برخي روستاها دچار مشكل كمبود زمين هستيم و در اين باره، از جهاد كشاورزي و منابع طبيعي و آبخيزداري استان انتظار مي رود مكان هاي مناسب براي توسعه روستاها جانمايي كنند.
عبدالله قدرتي، فرماندار شهرستان گرمه گفت: برخي از روستاها يا سمت توسعه ندارند و يا سمت توسعه پر شده است و روستاييان زمين براي ساخت و ساز ندارند.

* ضعف زيرساخت در حاشيه
فرماندار شهرستان اسفراين هم، بلاتكليفي براي خدمات رساني به ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي را از مشكلات عنوان كرد.
طاهر رستمي اظهار داشت: شوراي عالي شهرسازي براي خدمات رساني به مناطق حاشيه اي و سكونتگاه هاي غيررسمي سخت گيري دارد و در طرح تفصيلي، پيش بيني براي خدمات رساني به اين مناطق نشده است و اكنون نمي دانيم به ساكنان حاشيه ها خدمات بدهيم يا نه.
وي افزود: البته ساكنان مناطق حاشيه اي اين شهر، در بحران سيلاب، خدمات دريافت كردند اما زيرساخت ها در سكونتگاه ها ضعيف است و همين امر اين مناطق را آسيب پذير تر مي كند.

* ساخت پل راه روستايي استان 2500 ميليارد ريال نياز دارد
مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفت: براي ساخت پل بر راه هاي روستايي سيل گير استان 2 هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
ساخت پل راه روستايي خراسان شمالي 2500 ميليارد ريال نياز دارد
عليرضا مصطفي زاده بورا اظهار داشت: بر اساس اولويت بندي شده، ساخت ابنيه راه هاي روستايي در دست اجراي اين اداره كل نياز به تامين 300 ميليارد ريال اعتبار است.
مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفت: سيل به پروژه هاي اين اداره كل در هشت شهرستان استان خسارت وارد كرده است كه ميزان خسارت ها در هشت شهرستان 60 ميليارد ريال برآورد شده است.
مصطفي زاده بورا اظهار داشت: نبود پل و ابنيه در راه هاي روستايي، سبب قطع ارتباط راه بسياري از روستاهاي استان شد و امداد رساني به اين مناطق را با مشكل روبه رو كرد از اين رو ايجاد پل و ابنيه يك نياز اساسي در اين راه هاي روستايي است.

* اولويت امسال استان، ساخت پل روستايي
استاندار خراسان شمالي در بازديد از نواحي سيلزده شهرستان شيروان، ساخت پل و آبنما در مسير همه روستاها را اولويت نخست امسال استان براي سامان دادن به راه هاي ارتباطي و رفع مشكل مردم در اين بخش برشمرد.
محمد علي شجاعي، ضرب الاجلي سه روزه تعيين كرده بود تا با كاهش بارندگي و فروكش كردن سيلاب ها، همه مسيرهاي روستايي استان باز و راه تمام روستاهاي سيلزده بازگشايي شود كه اين امر محقق شد.
بر اساس اعلام اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي، بر اثر بارندگي هاي نوروز امسال و جاري شدن سيلاب، راه ارتباطي حدود 80 روستاي اين استان مسدود شده بود.
7185/ 6042