دبی چشمه های پارك ملی دریاچه ارومیه تا 30 برابر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس پارك ملی دریاچه ارومیه گفت: دبی چشمه های موجود در جزایر این پارك در پی بارندگی های اخیر بیش از 30 برابر افزایش یافت.

بهزاد شیرپنجه روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دبی چشمه ها در جزیره «اشك» از 200 لیتر طی هر شبانه روز با یك جهش چشمگیر به 6 هزار و 500 لیتر رسیده است.
وی اظهارداشت: دبی در چشمه «دامداما» نیز از 240 لیتر در شبانه روز به 2 هزار و 160 لیتر رسیده كه نوید بسیار خوبی برای تداوم حیات جانداران در این منطقه به شمار می رود.
وی بیان كرد: دبی چشمه ها در «كهریز» نیز از 300 لیتر در هر شبانه روز به پنج هزار لیتر و دبی چشمه «شكاربان» هم كه بسیار اندك بود به پنج هزار لیتر در هر شبانه روز افزایش یافته است.
وی بیان كرد: آب انبارها در جزایر چهارگانه و به ویژه زیستگاه گوزن زرد ایرانی پر شده و در حال سرریز شدن است و هیچگونه مشكل آب شرب در جزایر وجود ندارد.
«شیرپنجه» بیان كرد: پوشش گیاهی در جزایر اسپیر آرزو، اشك و كبودان هم بسیار مطلوب است و حیات وحش موجود هیچ گونه مشكلی در این زمینه ندارد.
وی با بیان اینكه بارش ها موجب افزایش آب دریاچه شده، گفت: با قطع ارتباط جزایر با خشكی، فضای بسیار امنی برای زندگی جانداران به ویژه گوزن زرد ایرانی فراهم شده است.
وی بیان كرد: امروز در برخی نقاط از پارك ملی عمق آب به یك و نیم مترمربع رسیده و این موضوع خروج حیات وحش از جزایر را غیرممكن كرده است.
«شیرپنجه» با بیان اینكه در سال های اخیر كم آبی موجب اتصال جزایر به هم و به سطح خشكی شد، اظهار داشت: ورود پلنگ و شغال به زیستگاه های جانوری در پی این خشكی، تهدیدی جدی برای حیات وحش محسوب می شود ولی هم اكنون این تهدید رفع شده است.
به گزارش ایرنا پارك ملی دریاچه ارومیه با حدود 462 هزار هكتار مساحت میان استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار دارد و یكی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌ كره در ایران به شمار می رود؛ ۱۰ آب‌ انبار در پارك ملی دریاچه ارومیه وجود دارد كه ظرفیت آنها ۱۸۰ هزار لیتر است.
7125/3072