بخش خصوصي 2500 ميليارد ريال در خوي سرمايه گذاري مي كند

اروميه - ايرنا - شهردارخوي گفت: قرارداد احداث پروژه بزرگ تجاري، خدماتي و درماني سعديه شهر با سرمايه گذاري مشاركتي 2 هزار و 500 ميليارد ريالي بخش خصوصي و شهرداري شهر به امضا رسيد.

محرم اكبرزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا، كم كردن بار ترافيكي مركز شهر را علت اصلي احداث اين پروژه عنوان كرد و افزود: با انتقال مراكز پزشكي و درماني به اين محل و همچنين واحدهاي تجاري و اداري، ترافيك موجود كم مي شود.
وي اضافه كرد: پروژه سعديه در 6 طبقه و فضايي به مساحت بيش از 16 هزار مترمربع احداث مي شود.
شهردار خوي اظهار داشت: عرصه ملكي اين پروژه بيش از 10هزار مترمربع و زير بناي آن 60 هزار و 400 مترمربع بوده و براي اولين بار در تاريخ شهرداري پروانه ساخت براي چنين پروژه اي صادر مي شود.
وي ادامه داد: اين پروژه داراي 2 طبقه پاركينگ به وسعت بيش از 17هزار مترمربع بوده كه براي پارك 600 خودرو احداث مي شود.
شهردار خوي افزود: يكي از مولفه هاي ديگر اين پروژه احداث طبقه درماني است كه با طراحي هاي صورت گرفته، خواهد توانست در رفع مشكلات درماني و ساماندهي ساختمان پزشكان نقشي اساسي ايفا كند.
وي مدت زمان اجراي اين پروژه را چهار سال اعلام كرد و گفت: در كنار اين مجموعه عظيم خدماتي، درماني، رفاهي و تجاري، ساختمان ايستگاه آتش نشاني شهرداري نيز در 2 طبقه به مساحت يكهزارمترمربع طي يكسال اول پس از عقد قرارداد احداث مي شود.
شهردار خوي جذب توريسم درماني را از مزاياي ديگر اين پروژه عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، شهرستان 385هزار نفري خوي درشمال استان و 135 كيلومتري مركز استان واقع شده و دومين شهر پرجمعيت آذربايجان غربي است.
8135/ 3020