بيش از 9 ميليون مترمكعب فاضلاب شهر خوي تصفيه شد

اروميه - ايرنا - مدير آب و فاضلاب شهري خوي گفت: بيش از 9 ميليون و 157 هزار مترمكعب فاضلاب خام در طول سال گذشته /1397/ از طريق شبكه هاي جمع آوري به تصفيه خانه اين شهر وارد و به طور كامل تصفيه شده است.

سلطانعلي وليزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نگهداري از تاسيسات مربوط به تامين و توزيع آب و دفع بهداشتي فاضلاب خانگي و انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به اين تاسيسات از برنامه‌هاي مديريت آبفا خوي است.
مديرآب و فاضلاب شهري خوي با اشاره به اهميت و ضرورت اجراي طرح شبكه فاضلاب و دفع بهداشتي فاضلاب‌هاي خانگي اضافه كرد: امروزه ايجاد شبكه فاضلاب يكي از ضروري‌ترين تاسيسات مورد نياز جوامع بشري براي رعايت بهداشت عمومي محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس شركت آبفاي خوي با نگاهي كلان و با صرف هزينه‌هاي سنگين و تحمل مشكلات اجرايي پروژه، اقدام به احداث شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب مبتني بر استانداردهاي زيست‌محيطي جهان كرده و با تلاش مستمر در ارتقاي سطح بهداشت عمومي گامي‌هاي بلندي برداشته است.
وي نشان كرد: در سال 1397 در بخش لوله گذاري فاضلاب 15 كيلومتر و 530 متر اجرا داشته ايم و تعداد اتفاقات فاضلاب 519 فقره بود.
وي با اشاره به اجراي بيش از 2 كيلومتر از خط انتقال فاضلاب گفت: از اهداف آب و فاضلاب خوي، سوق دادن و تشويق مردم به استفاده از شبكه فاضلاب است.
به گزارش ايرنا، 39 هزار و 854 انشعاب فاضلاب شهري در خوي وجود دارد و طول شبكه فاضلاب در اين شهرستان 317 هزار و 862 متر است.
خوي با 385 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار گرفته و دومين شهر پرجمعيت استان است.
8135/ 3020