اكو فاقد يك استراتژي جامع منطقه اي براي گردشگري است

زنجان - ايرنا - معاون دبير كل سازمان همكاري اقتصادي اكو گفت: به رغم فعاليت‌هاي مختلف و رويدادهاي گردشگري، اكو هنوز فاقد يك استراتژي جامع منطقه‌اي براي توسعه گردشگري پايدار است.

به گزارش ايرنا، كانن نظروف شامگاه پنجشنبه در آيين پنجمين جشنواره بين المللي غذاي اكو جاده ابريشم در زنجان افزود: به منظور بهره‌گيري از ظرفيت هاي منطقه، تنوع فعاليت‌هاي گردشگري، در دسترس بودن خدمات كيفي و آشنايي با منطقه، يك نياز ضروري محسوب مي شود.
وي اظهار داشت: حوزه اكو داراي پتانسيل قابل‌توجهي بوده و اين اين حوزه از نظر ميراث تاريخي و فرهنگي يكي از ثروتمندترين مناطق جهان محسوب مي شود، علاوه بر آن، حوزه اكو بين 2 بازار مهم گردشگري و جهاني اروپا و چين قرار دارد.
معاون دبير كل سازمان اكو ادامه داد: گردشگري نقش بسيار مهمي در رشد اقتصادي بسياري از كشورها از هزاره جديد داشته ‌ بطوري كه در 6 دهه گذشته، گردشگري ، گسترش و تنوع زيستي را در سراسر جهان تجربه كرده ‌است.
وي اضافه كرد: بيش از 60 ميليون گردشگر بين المللي در سال 2017 به منطقه اكو سفر كرده اند كه 4.5 درصد از كل آمار گردشگري در جهان را تشكيل مي دهد.
نظروف اظهار داشت: اين امر در درآمد گردشگري منطقه منعكس شده است كه نشان مي دهد منطقه به طور كلي تنها 2.84 درصد از كل هزينه هاي گردشگري بين المللي را جذب مي كند اما متاسفانه با توجه به پتانسيل منطقه و جمعيت، اين نسبت ، كم است.
وي ادامه داد: براساس برآوردهاي شوراي جهاني سفر و گردشگري در منطقه اكو بيش از سه ميليون نفر به طور مستقيم و 6.2 ميليون نفر غير مستقيم در سال 2017 در اقتصاد گردشگري مشغول به فعاليت بودند. كه درآمد گردشگري حاصل شده در سال 2017 حدود به42.7 ميليارد دلار رسيد.
معاون دبير كل سازمان اكو اضافه كرد: دبيرخانه اكو موظف به ترويج صنعت گردشگري در منطقه، از طريق توسعه استراتژي‌ها و سياستهاي مناسب ‌است.

**پروژه هاي جديد گردشگري اكو تهيه شد
وي اضافه كرد: در اين راستا، دبيرخانه اكو پيش نويس پروژه هاي جديد در بخش گردشگري تهيه كرده كه 2 مورد آن، با عنوان 'استراتژي منطقه‌اي اكو براي گردشگري پايدار و برنامه اقدام براي توريسم پايدار' و 'شبكه اپراتورهاي تور' در منطقه اكو تهيه شده است.
نظروف افزود: معتقديم كه تمام كشورهاي عضو سازمان اكو در اين پروژه ها براي ترويج گردشگري در منطقه همكاري خواهند كرد و علاوه بر اين، دبيرخانه سازمان همكاري هاي اقتصادي با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي براي تقويت زيرساخت هاي گردشگري و تبادل اطلاعات و تجارب براي تبديل منطقه اكو به عنوان يك بازار جهاني براي صنعت گردشگري همكاري مي كند.
وي يادآور شد: بدون شك جاده ابريشم به عنوان پلي براي اتصال فرهنگ‌هاي كشورهاي همسايه نقش بسزايي در برقراري صلح، دوستي، همكاري و درك متقابل در ميان كشورهاي عضو دارد.
معاون دبير كل سازمان اكو ادامه داد: چهار دوره جشنواره غذاي بين المللي اكو ،جاده ابريشم در زنجان از سال 2015 تا كنون برگزار شده كه افزايش قابل توجهي در مشاركت كشورهاي عضو اكو و اعضاي جاده ابريشم و همچنين تعداد بازديدكنندگان را نشان داده مي دهد.
وي يادآوري كرد: بر اين باوريم كه برگزاري هر ساله اين رويداد در شهر زنجان مي تواند به توسعه بيشتر گردشگري در ايران و منطقه اكو كمك كند.
نظروف افزود: 10 كشور عضو سازمان اكو به خاطر زيبايي هاي طبيعي خود و نيز تنوع ميراث تاريخي و فرهنگي معروف هستند و براي احياي جاده باستاني ابريشم به عنوان ميراث تاريخي منطقه اكو، دبيرخانه اكو و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان از ظرفيت خود براي ايجاد اين رويداد به عنوان يك تجربه موفق استفاده كرده است.
وي اظهار داشت: سازماندهي جشنواره سالانه غذاي جاده ابريشم در زنجان نشانه‌اي از اراده براي ايستادن در كنار جوامع محلي به جهت ارتقا قابليت‌هاي خود و كمك به شكوفايي جاذبه هاي گردشگري بالقوه و معرفي آنها به جامعه محلي و بين المللي است.
معاون دبير كل سازمان اكو خاطر نشان كرد: بر اين باوريم كه اين هدف بايد توسط كشورهاي عضو ديگر از طريق ميزباني نمايشگاه هاي گردشگري، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و رويدادهاي فرهنگي پيگيري شود.
به گزارش ايرنا، در پنجمين جشنواره بين المللي غذاي اكو-جاده ابريشم آشپزهاي كشورهاي عضو اكو و جاده ابريشم طي چهار روز به طبخ غذاهاي بومي و منطقه خود را عرضه خواهند كرد.
اين جشنواره 29 فروردين تا يكم ارديبهشت ماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي كاسپين زنجان در حال برگزاري است.
9646/8068