احتمال وقوع يك فاجعه زيست محيطي در هورالعظيم وجود دارد

اهواز - ايرنا - مشاور استاندار خوزستان در امور تالاب ها و سواحل، نسبت به وقوع يك فاجعه زيست محيطي در هورالعظيم بر اثر آلودگي نفت و گاز ناشي از آبگرفتگي تاسيسات نفتي هشدار داد.

احمد سواري روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به ورود حجم زيادي از سيلاب هاي كرخه به هورالعظيم بيان كرد: هم اكنون سيلاب تاسيسات نفتي مستقر در هورالعظيم را محاصره كرده و احتمال آلودگي نفتي و فاجعه زيست محيطي در هورالعظيم دور از ذهن نيست.
وي افزود: تعدادي از تاسيسات نفتي در هورالعظيم از مدار خارج شده يا در حال خارج كردن آنها از مدار هستند ولي در صورت ورود آب به يكي از اين تاسيسات، به طور قطع مقادير زيادي نفت وارد تالاب خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، با بيان اينكه اطراف بعضي از تاسيسات نفتي دايك حفاظتي ساخته شده، گفت: اين سيل بندها آنقدر قوي و بلند نيست كه جلوي سيلاب فزاينده را بگيرند؛ از سوي ديگر به دليل شكافتن برخي از جاده ها امكان دسترسي به تاسيسات و تحكيم سيل بندها وجود ندارد.
وي با بيان اينكه مستندات تهيه شده و گزارش آن در آينده ارايه مي شود، افزود: ما به دنبال ورود آب به هورالعظيم بوديم اما اكنون تالاب ديگر جايي براي آب ندارد؛ تاسيسات نفتي نيز اگر چه ثروت ملي است اما اكنون حفاظت از تالاب اهميت دارد، چون اگر نفت وارد تالاب بشود يك فاجعه زيست محيطي رقم مي خورد.
سواري تاكيد كرد: خطر تاسيسات نفتي فقط ورود آلودگي نيست بلكه احتمال انفجار و تصاعد گازهاي سمي و خطرناك وجود دارد كه اين را با مسئولان استان و شركت هاي نفتي مطرح كردم.

* سه پيشنهاد براي نجات هور
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به بازديد خود در روزهاي اخير از تالاب هورالعظيم گفت: هم اكنون بيش از 70 درصد هورالعظيم پرآب شده و با شكاف هايي كه در جاده هاي موجود در هور ايجاد شده، تبادل آبي ميان حوضچه هاي يك و 2 و بين حوضچه هاي 2 و 3 وجود دارد اما حوضچه شماره 5 آب كمتري دارد، عمق آب در آن به كمتر از يك متر مي رسد و در نزديكي طلاييه و يادمان شهدا تقريبا آبي وجود ندارد.
وي افزود: در حوضچه شماره 3 و 4 هورالعظيم، تاسيسات نفتي در محاصره آب هستند، به ويژه تاسيسات ميدان نفتي ياران كه در قسمت عميق آب قرار دارند و ممكن است وارد شدن آب به تاسيسات مشكل ساز شود، اما در حوضچه شماره 5 تاسيساتي وجود دارد كه كمتر محاصره شده اند.
سواري بيان كرد:نگراني كنوني ما، ورود آب به حوضچه شماره 5 و نفوذ آب به تاسيسات نفتي است و به مسئولان اعلام كرديم كه از ورود آب بيشتر به اين حوضچه جلوگيري كنند، اين در حاليست كه هم اكنون از كانال شهيد چمران، كانال اقبال، زهكش هاي EMD و CMD و كانال آب به اين حوضچه تخليه مي شود و گفته شده كه از بخش عراقي هورالعظيم نيز آب به اين بخش در حال تخليه است.
وي اضافه كرد: جلسه اي با شركت هاي نفتي داشتيم، اما سطح آب در حال افزايش است و تنها كاري كه اكنون انجام مي دهند اين است كه تاسيسات را از مدار خارج كنند تا آلودگي و خطر تلفات مالي و جاني احتمالي كمتر شود.
سواري با ارايه سه پيشنهاد براي كاهش خطر فاجعه احتمالي نشت نفت در هورالعظيم، گفت: از ورود آب به كانال شهيد چمران جلوگيري شود؛ هم اكنون زمين هاي زيادي در اطراف تالاب كاملا خشك است و مي توان اين سيلاب ها را در بيابان هاي اطراف تالاب مثل ديمه و يا جفير پخش كرد يا به كانون هاي گرد و غبار هدايت كرد.
وي ادامه داد: مساحت باقيمانده تالاب نبايد آبگيري شود زيرا علاوه بر تهديد تاسيسات نفتي، روستاها و شهرهايي مثل رُفيّع در خطر هستند كه برگشت آب دارند و براي حفاظت از آنها آبگيري در همين حد كافي است.
مشاور استاندار خوزستان با تاكيد بر حفاظت بيشتر از تاسيسات نفتي، افزود: مشاهدات نشان مي دهد كه عمليات براي محافظت از تاسيسات كم است.
وي با اشاره به تخريب جاده هاي موجود در تالاب در چندين نقطه، افزود: مصالح را بايد به هر طريقي به سيل بندهاي تاسيسات منتقل و آنها را تقويت كنند تا از فاجعه احتمالي زيست محيطي جلوگيري شود.
سواري پيشنهاد ديگر را هدايت آب به سمت تالاب مصنوعي ناصري بيان كرد و گفت: اين سيلاب نعمتي است كه مي توانيم از آن براي شست و شوي بلورهاي نمكي و شوري تالاب ناصري استفاده كنيم؛ به اين ترتيب اين شوري از طريق اروندرود به خليج فارس منتقل خواهد شد.
تالاب مرزي هورالعظيم در جنوب غربي كشور در خوزستان قرار دارد كه يك سوم آن در ايران (با وسعت حدود 130 هزار هكتار) و دو سوم آن در عراق است.
اگر چه هورالعظيم در سال هاي گذشته هيچگاه آب مورد نياز خود را دريافت نكرده، اما وقوع سيلاب در رودخانه كرخه از بهمن ، آب زيادي را به هور سرازير كرده، البته هنوز بخش هاي زيادي از تالاب خشك است.
بخش هايي از هورالعظيم از سال 87 براي استخراج و اكتشاف نفت به وزارت نفت واگذار شد.
9754/ 6037