50 ميليارد ريال تسهيلات به مددجويان مهريز پرداخت شد

يزد - ايرنا - مدير كميته امداد امام خميني (ره) مهريز گفت: در سال 1397، 50 ميليارد ريال تسهيلات به مددجويان متقاضي واجد شرايط اين نهاد در منطقه پرداخت شد.

احمد ايزدي عصر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تسهيلات در راستاي توانمند سازي، خودكفايي اقتصادي و اشتغال زايي به 202 نفر در زمينه هاي كشاورزي، دامپروري، صنعتي ، خدماتي و صنفي پرداخت شد.
وي ادامه داد: در اين مدت به سه هزار و 500 نفر از افراد زير پوشش در شهر و روستاهاي بخش مركزي منطقه 3.5 ميليارد ريال مستمري پرداخت شده است.
اين مسئول حمايتي همچنين ميزان صدقات جمع آوري شده را افزون بر چهار ميليارد ريال ذكر كرد كه از طريق واريز مردم به هشت هزار و 325 صندوق و همچنين ساير طرح ها در راستاي جلب مشاركت هاي مردمي انجام شد.
ايزدي خاطر نشان كرد: در سال گذشته يك ميليارد و 570 ميليون ريال زكات توسط مردم مومن شهرستان جمع آوري و طبق مقررات هزينه شد.
مركز شهرستان 55 هزار نفري مهريز در 30 كيلومتري جنوب شهر يزد قرار دارد.
7536/ 2047/