4 ميليارد ريال وام به صندوق عشاير آذربايجان غربي پرداخت شد

اروميه - ايرنا - مدير كل امور عشاير آذربايجان غربي گفت: سال گذشته در راستاي حمايت از عشاير استان چهار ميليارد ريال تسهيلات به اعضاي 16 صندوق زنان عشاير پرداخت شده است.

بهرام زينال زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به نقش مهم زنان در جامعه عشايري اظهار داشت: در حال حاضر 24 صندوق خرد زنان عشاير در استان در مجموع با بيش از 600 عضو تشكيل شده و مشغول فعاليت هستند.
وي افزود: اين زنان در بخش هاي دامپروري، پرورش مرغ بومي، پرورش قارچ، توليد گياهان دارويي و توليد صنايع دستي فعاليت مي كنند و اين تسهيلات قرض الحسنه در راستاي توانمندسازي زنان عشاير به آنان اعطا شده است.
زينال زاده با اشاره به اينكه توانمندسازي زنان روستايي و عشايري از مهمترين اهداف دفتر امور زنان روستايي و عشايري است اضافه كرد: تا كنون 540 ميليون ريال تسهيلات بلاعوض به تمامي صندوق هاي خرد زنان عشايري اعطا شده است.
وي ادامه داد: توانمندسازي زنان روستايي و عشايري از طريق توسعه برنامه هاي آموزشي، ترويجي و مشاركتي به منظور ايفاي نقش موثرتر آنان در بخش كشاوزي است.
وي با اشاره 56 هزار و391 نفر جمعيت باسواد عشايري آذربايجان غربي افزود: از اين تعداد 35 هزار و 161 نفر مرد و 21 هزار و 320 نفر زن هستند.
وي اظهار داشت: حدود 104 هزار نفر جمعيت با 15 هزار و 599 خانوار عشايري در آذربايجان غربي زندگي مي كنند و اين تعداد، حدود 9 درصد جمعيت عشايري كشور را شامل مي شود.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي سومين استان كشور از نظر جمعيت عشايري است؛ عشاير استان با 10 ايل و 22 طايفه مستقل در 16 شهرستان آذربايجان غربي ساكن هستند.
9918/ 3020