كلاهبرداران 6 ميليارد ريالي در قزوين دستگير شدند

قزوين - ايرنا - فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: 2 كلاهبردار حرفه اي با بزه انتسابي به ميزان 6 ميليارد ريال در حوزه فروش مسكن توسط ماموران آگاهي اين استان دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني نيروي انتظامي قزوين، سرهنگ مهدي حاجيان روز پنجشنبه افزود: درپي وصول يك فقره پرونده با موضوع كلاهبرداري و فروش واحد هاي آپارتماني و مغازه به چندين نفر و با توجه به اينكه اكثر مال باختگان از قشر كارگر و زحمتكش بودند با تشكيل يك كارگروه ويژه موضوع در دستور كار پليس آگاهي قرار گرفت.
وي اضافه كرد: با تلاش فني ماموران پليس آگاهي هويت يكي از متهمان در قزوين شناسايي و طي يك عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهش دستگير شد.
سرهنگ حاجيان اظهار داشت: با اقدامات فني و شگردهاي پليسي صورت گرفته، متهم ديگر پرونده نيز در يكي از استان هاي هم جوار شناسايي و پس از اخذ نيابت قضائي و هماهنگي لازم در استان تهران دستگير و به پليس آگاهي قزوين منتقل شد.
به گفته اين مسئول انتظامي، متهمان دربازجويي هاي تخصصي و فني ماموران آگاهي استان به بزه انتسابي از طريق فروش يك واحد آپارتمان به چندين نفر اعتراف كردند.
سرهنگ حاجيان با اشاره به اينكه متهمان پس از تكميل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند تصريح كرد: تاكنون اين پرونده چندين شاكي داشته و شهرونداني كه به اين شيوه و شگرد مورد كلاهبرداري قرار گرفته اند مي توانند با مراجعه به پليس آگاهي استان براي پيگيري موضوع از طريق قانوني اقدام كنند.
9925/6012