اولین جلسه هیات مدیره بازار متشكل ارزی تشكیل شد

تهران-ایرنا-روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد: در راستای ایجاد بازار متشكل ارزی، اولین جلسه هیئت مدیره تشكیل و مدیرعامل بازار متشكل ارزی انتخاب شد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، در این جلسه با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد كلیه صرافی های مجاز و بانك های عامل از درگاهی كه متعاقبا اعلام می شود، نسبت به اخذ كد كارگزاری بازار متشكل ارزی اقدام كنند.
**9121**1601**