سهامداران پديده شانديز به استانداري خراسان رضوي مراجعه كردند

مشهد-ايرنا- حدود 180 نفر از سهامداران شركت پديده شانديز ظهر پنجشنبه براي پيگيري دريافت مطالبات خود از شركت ياد شده به استانداري خراسان رضوي مراجعه كردند.

به گزارش ايرنا اين افراد با سردادن شعار مقابل ساختمان استانداري و استمداد از مسئولان رسيدگي به مشكلات خود در موضوع پديده را خواستار شدند و سپس با حضور در نمازخانه استانداري ليستي از سهامداران معسر و گرفتار در مضايق مالي شركت پديده را تهيه كردند.
يكي از سهامداران كه هماهنگيهاي مربوط به تهيه ليست ياد شده را بر عهده داشت به خبرنگار ايرنا گفت: با تهيه اين فهرست به دنبال مشخص شدن سهامداران و يا تعهدنامه داران معسر شركت پديده هستيم و از طرفي مي خواهيم از ورود افرادي كه هيچ ارتباطي به شركت پديده ندارند در تجمعات اين گروه جلوگيري كنيم.
رضا پورزند افزود: فهرست سهامداران معسر پديده علاوه بر مشخصات هويتي شناسنامه، حاوي شماره سهامداري، ميزان سهام و ديگر معرفه هاي لازم براي تعيين ليست واقعي سهامداران معسر اين شركت است.
وي ادامه داد: اين نام نويسي در مراجعات بعدي سهامداران به استانداري خراسان رضوي نيز تكرار خواهد شد تا در صورتي كه بودجه اي جهت پرداخت به سهامداران معسر تامين شد تحويل مقامات مسئول گردد.
پروژه پديده شانديز چهار سال پيش در پي برخي تخلفات از جمله عدم دريافت مجوزهاي لازم براي ساخت و ساز و نيز توزيع غيرمجاز سهام به صورت گسترده با دستور مراجع قضايي تعطيل شد يعني در مرحله نخست اين اقدام دفاتر فروش و عرضه سهام شركت پديده مسدود شد و بعد از مدتي كل پروژه متوقف گرديد.
از سه سال گذشته با تشكيل ستاد تدبير در استان خراسان رضوي اقداماتي براي راه اندازي مجدد و سر و سامان دادن به وضعيت اين پروژه انجام شد چنانكه مديرعامل جديد گروه شركتهاي پديده شانديز در پايان مهر ماه پارسال اعلام كرد 45 شركت پيمانكاري و مشاور جزء و كل براي ساخت و تكميل پروژه هاي شركت پديده با اين مجموعه قرارداد منعقد كرده اند.
گروه شركتهاي پديده هم اكنون در شش شركت اصلي و دو موسسه وابسته در حال فعاليت است.
اين شركت داراي دو سايت اصلي اداري و پروژه گردشگري در شانديز و كيش است.
1922/3221