32 درصد جمعيت بوكان تحت پوشش تامين اجتماعي قرار دارند

مهاباد - ايرنا - رييس تامين اجتماعي شعبه بوكان گفت: هم اكنون 32 درصد از جمعيت اين شهرستان تحت پوشش خدمات مختلف اين سازمان قرار دارند.

سيد جعفر دادور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: در اين شهرستان 80 هزار و 137 نفر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند كه از اين تعداد 24 هزار و 200 نفر بيمه شده اصلي، 2 هزار و 837 نفر مستمري بگير و 53 هزار و 100 نفر نيز افراد تبعي تحت پوشش را تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: تعداد بيمه شدگان تبعي تامين اجتماعي اين شهرستان در سال 1396، 48 هزار و 910 نفر بود كه اين آمار در سال گذشته به 53 هزار و 100 نفر افزايش پيدا كرده است.
دادور با بيان اينكه 41.5 درصد جمعيت شهري بوكان زير پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، ادامه داد: 2 هزار و 639 كارگاه صنفي تحت پوشش تامين اجتماعي اين شهرستان قرار دارند.
وي پرداختي بابت حقوق و مزاياي بازنشستگان در سال گذشته را 37 ميليارد و 610 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين 13 ميليارد ريال نيز بابت خدمات كوتاه مدت شامل هزينه پروتز، كمك ازدواج و غرامت دستمزد به افراد تحت پوشش پرداخت شده است.
رييس اداره تامين اجتماعي بوكان در خصوص كل پرداختي سال گذشته اين شعبه اظهار داشت: در سال گذشته 441 ميليارد و 100 ميليون ريال به افراد تحت پوشش پرداخت شده كه 52 ميليارد ريال آن بابت بيمه بيكاري افراد بوده است.
به گزارش ايرنا، در سال 1396 حدود 29 درصد جمعيت اين شهرستان و 38.5 درصد جمعيت شهري تحت حمايت تامين اجتماعي بودند كه در سال گذشته درصد تحت پوشش شهرستان به 32 درصد رسيده است.
بوكان پرجمعيت ترين شهر جنوب آذربايجان غربي است.
7510/6185/3020