كمك هاي اهدايي مردم عراق بين سيل زدگان شادگان توزيع شد

آبادان - ايرنا - بخشي از كمك هاي اهدايي مردم عراق به سيل زدگان استان خوزستان ، ظهر پنجشنبه وارد شادگان شده و بين اهالي سيل زده اين شهرستان توزيع شد.

به گزارش ايرنا كمك هاي اهدايي مردم عراق ظهر پنجشنبه به وسيله هشت دستگاه كاميون و خودروي وانت به منطقه سيل زده شادگان منتقل شدند.
اين كمك ها كه شامل آب معدني ، مواد غذايي و بهداشتي بودند بين اهالي روستاهاي سيل زده شهرستان شادگان توزيع شد.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به شادگان ده ها دستگاه خودروي راهسازي از روز پنجشنيه عمليات تقويت سيل بندها در جاده آبادان - ماهشهر و نيز شادگان را آغاز كردند كه در بين آنها چندين دستگاه خودروي راهسازي عراقي نيز ديده مي شود.
انتقال سيلاب كارون به تالاب شادگان موجب افزايش بي سابقه حجم آب تالاب شادگان شده و روستاهاي مجاور اين تالاب را در معرض سيلاب قرار داده است.
به منظور ايمن سازي جاده سراسري آبادان - ماهشهر علاوه بر احداث سيل بند در حاشيه اين جاده ، دهها كانال زير گذر اين جاده براي سرعت بخشيدن به روند تخليه سيلاب به سمت دريا بازگشايي شده است.
7104/6068