مدير بانك كشاورزي: 19 هزار ميليارد ريال وام به كشاورزان آذربايجان شرقي پرداخت شد

تبريز - ايرنا - مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان شرقي گفت: در راستاي حمايت از بخش كشاورزي، شعب اين بانك در سال 97 بيش از 19 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت به كشاورزان پرداخت كردند.

به گزارش ايرنا، جواد محمودي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه اين تسهيلات به 95 هزار و 868 متقاضي پرداخت شده است، افزود: مقدار اين تسهيلات نسبت به سال 96 حدود 31.5 درصد افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: براي اولين بار 72 درصد از كل تسهيلات پرداختي به تسهيلات سرمايه اي اختصاص يافت به طوري كه اين نسبت در سال 96 حدود 20 درصد بود.
مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان شرقي دليل عمده اين روند را پرداخت تسهيلات توسعه اشتغال پايدار روستايي، جذب منابع صندوق توسعه ملي و محدود كردن پرداخت هاي خارج از بخش شعب شهري اعلام كرد.
محمودي، ادامه داد: در سال گذشته يك هزار ميليارد ريال تسهيلات در بخش مكانيزاسيون كشاورزي پرداخت شده كه اين ميزان نسبت به سال 96 حدود 1.5 برابر رشد كرده است.
وي يادآوري كرد: اين ميزان تسهيلات براي تهيه يك هزار و 205 دستگاه تراكتور، 18 دستگاه كمباين، يك هزار و 231 دستگاه ادوات كشاورزي و دنباله بند و 8 دستگاه ماشين آلات كششي و توليدي پرداخت شد.
مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان شرقي گفت گفت: در زمينه پرداخت تسهيلات از محل منابع قراردادهاي سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي، در سال گذشته حدود 8 هزار و 794 ميليارد ريال از اعتبارات اين بخش به نفع فعالان استان تصويب و از اين مقدار نيز حدود يك هزار و 723 ميليارد ريال عقد قرارداد و پرداخت شد.
محمودي، با اشاره به اينكه جذب اعتبار از اين محل در سال 97 بيش از 1.5 برابر نسبت به سال 96 رشد داشت، ادامه داد: در سال گذشته براي طرح هاي اولويت دار مانند توسعه گلخانه ها 6 هزار و 152 ميليارد ريال تسهيلات تصويب شد اما تا پايان سال مبلغ 152 ميليارد ريال منجر به عقد شد كه تلاش مي شود بقيه اعتبار مصوب در سال جاري منجر به عقد قرارداد شود.
وي گفت: در سال گذشته بانك كشاورزي در استان به منظور كمك به تشكيل بنيان خانواده به 6 هزار و 956 زوج معادل يك هزار و 58 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كرد كه در مقايسه با سال 96 بيش از 1.5 برابر رشد نشان مي دهد.
مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان شرقي، يكي از عمده فعاليت هاي بانك در سال 97 را پرداخت موفقيت آميز تسهيلات توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري اعلام كرد و گفت: در قالب اين طرح تا پايان سال يك هزار و 717 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ ترجيحي 6 درصد پرداخت و يك هزار و 119 طرح و كسب و كار كوچك با ميزان فرصت اشتغال 2 هزار و 953 نفر اجرا شد.
محمودي افزود: در راستاي حمايت از كشاورزان خسارت ديده از عوارض طبيعي در سال گذشته در اجراي بند «خ» تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه با وجود ابلاغ دستورالعمل در ماه هاي پاياني سال، سود و جريمه بدهي 21 هزار و 277 كشاورز خسارت ديده بخشوده و به مدت 3 سال امهال شد.
وي گفت: براي ساير كشاورزان غيرمشمول نيز بسته حمايتي خاصي از سوي اين بانك به شعب تابعه ابلاغ و مساعدت هاي لازم بعمل آمد.
محمودي اعلام كرد: در سال گذشته 16 فقره املاك تمليك شده بانك به ارزش 50 هزار و291 ميليون ريال از طريق برگزاري مزايده عمومي به متقاضيان بخش خصوصي واگذار شد.
8023/3071