فقه الاجتماع به ماهيت زيرساختي مسائل اجتماعي مي پردازد

اصفهان - ايرنا -عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: فقه الاجتماع يكي از انواع فقه هاي تخصصي است كه به ماهيت زيرساختي و عام مسائل اجتماعي مي پردازد.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام احمد مبلغي روز پنجشنبه در همايش 'فقه الاجتماع' در دفتر تبليغات اسلامي اصفهان افزود: فقه الاجتماع مادر قوام بخش و انسجام دهنده همه فقه‌هاي اجتماعي است؛ تا حيات اجتماعي و ابعاد آن به درستي تحليل نشود، ساير عرصه‌هاي اجتماعي نمي‌تواند سامان پيدا كند.
وي اظهار داشت: فقه الاجتماع ناظر بر كنش هايي است كه بر اثر ارتباط و روابط بين فردي و اجتماعي ايجاد مي شود.
استاد حوزه علميه قم، فقه الاجتماع را يكي از منظومه ‌هاي فقه شبكه‌اي قلمداد كرد و گفت: منظومه فقه اجتماعي دربرگيرنده رشته‌هايي از فقه‌هاي تخصصي است كه همه آن‌ها در يك نقطه اشتراك و اتفاق پيدا مي‌كنند و آن حيات اجتماعي است.
حجت الاسلام مبلغي، معادل فقه الاجتماع را علم الاجتماع عنوان كرد و گفت: در اين راستا بايد جامعه شناسان نيز براي بررسي مباحث مربوطه ورود كننند.
حجت الاسلام مبلغي افزود: فقه‌الاجتماع به رفتارهايي كه در مناسبات اجتماعي قابل تصور و انجام پيرامون سنن اجتماعي نهادهاي اجتماعي، روابط اين نهادها با يكديگر و هويت‌هاي اجتماعي باشد، مي ‌پردازد.
وي بر ضرورت داشتن نظريه پيش از استنباط فقهي تاكيد كرد و گفت: ‌بايد استنباطات ما مسبوق به توليد دو نظريه شامل توليد نظريه ديني و كلامي، و توليد نظريه فقهي باشد.

** فقه الاجتماع بدنبال احكام مسائل فردي پس از ورود به جامعه است
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهاننيز گفت: فقه الاجتماع شاخه اي از فقه مضاف است كه به دنبال بررسي، ريشه يابي و اتخاذ احكام مسائل فردي پس از ورود به جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمين محمد قطبي افزود: ابتدايي ترين مسائل اجتماعي، رفتارهاي فردي است ولي از همين رفتارها مي تواند بسياري از مسائل اجتماعي پديد آيد.
وي اظهار داشت: به عنوان نمونه گفتار انسان، وقتي به عرصه بيان مي رسد مسائلي را طرح مي كند كه از جنس اجتماعي است و يا پوشش و لباس به محض حضور در جامعه به عنوان تابلو و رسانه اي عمومي بروز مي يابد كه مسائل اجتماعي مختلفي را به دنبال مي آورد.
رييس دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، رفتارهاي بين فردي را از ديگر مسائل مهم در فقه الاجتماع برشمرد و گفت: اين رفتارها از جمله سلام و احوالپرسي، مسافرت رفتن، داد و ستد كردن، همكاري و همراهي مي تواند بسياري از مسائل اجتماعي را موجب شود.
وي خاطرنشان كرد: آيين ها و سنت ها مانند عزاداري هاي، آيين ازدواج، ترحيم و ... از ديگر مسائل مهم در فقه الاجتماع است كه بايد بررسي و مديريت شود.
حجت الاسلام قطبي هدف از برگزاري اين همايش را ايجاد زمينه ‌اي براي انگيزش طلاب در عرصه پژوهش و آموزش فقه الاجتماع عنوان كرد و گفت: اين برنامه با همكاري گروه تبليغي فتوح انديشه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان برگزار شد.
همچنين مدير گروه فرهنگي تبليغي فتوح انديشه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بحث مديريت فقهي جامعه در كشور مطرح شد و كم و بيش مورد توجه قرار گرفت؛ اكنون كه چند دهه را با مديريت فقيه بر جامعه پشت سر گذاشته‌ايم، براي دست‌يابي به نگاهي راهبردي ضروري است سال‌هاي گذشته را به دقت بازخواني كرده و بايسته‌هاي انقلاب را در نظر آوريم.
ابراهيم كريمي اظهار داشت: يك نظام مانند نظام جمهوري اسلامي ايران، برآيندي از خرده نظام‌هاست؛ نظام كلان اسلامي با خرده نظام‌هاي اسلامي محقق مي‌شود و نمي ‌توان پذيرفت كه گفته شود نظام كلان كشور اسلامي است ولي خرده نظام‌ها هنوز اسلامي نيست.
وي با بيان اين كه در مديريت نظام كشور، اگر رويكرد 'فقه سنتيِ مساله محور' حاكم باشد گرفتار آفت مشروع سازي مي‌شويم، بيان كرد: بين مشروع‌ سازي يك فكر و نظا م‌سازي بر اساس يك انديشه تفاوت زيادي وجود دارد.
مدير گروه فرهنگي تبليغي فتوح انديشه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان ادامه داد: در دوران معاصر، فقه‌هاي مضاف مورد توجه قرار گرفته، عناويني همچون فقه حكومتي، فقه التربيه، فقه‌الاداره، فقه‌السياسه و فقه‌الاجتماع براي اشاره به بخش‌هايي از فقه، با رويكردهايي متفاوت به كار مي‌رود.
اين همايش در ادامه سلسله سمينارهاي علمي فقه مضاف، دفتر تبليغات اسلامي اصفهان با حضور حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي، عضو مجلس خبرگان رهبري و تعدادي از طلاب احوزه علميه در سالن اجتماعات دفتر تبليغات اسلامي اصفهان واقع در خيابان حافظ برگزار شد.
6994