كميته هاي انجمن اسلامي دانشجويان در اروپا متقاضي مي پذيرد

تهران- ايرنا- اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا براي تشكيل كميته هاي تخصصي در اين انجمن اقدام به جذب داوطلب كرده است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، اين ثبت نام كه از 5 فروردين ماه 98 در جهت پيشبرد اهداف جامعه علمي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا آغاز شده است، 31 فروردين ماه جاري (20 آوريل 2019) به پايان مي رسد.
داوطلبان در صورت پرسش و پيشنهاد، از طريق آدرس ايميل Elmi@uisae.org با دبير علمي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا ارتباط برقرار كنند.
كميته هاي علمي اين اتحاديه شامل كميته هاي علوم انساني، انرژي، زمين و فضا، ديني و مذاهب، مديريت و اقتصاد، كشاورزي و منابع طبيعي، معماري و شهرسازي، پزشكي و فناوري زيستي، پايه و فناوري نانو و بايومتريال، الكترونيك و فناوري ارتباطات است.
تلاش در جهت ايجاد تفاهم نامه هاي مشترك در زمينه همكاري و تبادل دانشجو بين دانشگاه هاي اروپايي و داخل كشور، تعريف و انجام پروژه هاي علمي مشترك بين پژوهشگران داخلي و خارجي، برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي مجازي براي اعضاي اتحاديه، مشاركت در انتشار مجله هاي علمي - تخصصي، همكاري در برگزاري همايش سالانه علمي اتحاديه و انتخاب طرح هاي برتر جهت حضور در نمايشگاه فن بازار، انتخاب پژوهشگر نمونه در هر كميته جهت دريافت جايزه باور از جمله برنامه هاي اين كميته ها به شمار مي رود.
**9484**1584