41 مورد ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي كشاورزي كرج قلع و قمع شد

كرج - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرج گفت: با حكم قضايي از ابتداي سال جاري تا كنون 41 مورد ساخت و سازهاي غير مجاز در اراضي كشاورزي ماهدشت اين شهرستان قلع و قمع شده است.

عبدالرضا روشن نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: به منظور صيانت از عرصه هاي زراعي و باغي ‌و برخورد با تغيير كاربري هاي غير مجاز، طي 2 روز گذشته در منطقه خدايارخان ماهدشت كرج تخريب بناها در 38 قطعه زمين اجرا شد.
وي اظهار داشت: اعمال قانون به استناد تبصره 2 ماده ١٠ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال ١٣٨٥ انجام شده است.
روشن نژاد گفت: در مجموع 2 هزار و 765 متر ديواركشي، چهار بنا و 60 متر مربع استخر با همكاري مراجع قضايي و نيروي انتظامي در ماهدشت تخريب و بيش از 12 هكتار از زمين هاي كشاورزي منطقه به حالت اوليه بازگردانده شد.
وي ، صدور 468 مورد اخطاريه براي جلوگيري از عمليات ساخت‌و ساز غيرمجاز و 352 مورد اجراي حكم تخريب بناهاي غير مجاز را از اقدامات جهاد كشاورزي كرج طي 6 ماهه دوم سال 97 عنوان كرد.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرج اظهار داشت: از ابتداي سال 98 تا كنون 164مورد اخطاريه صادر و 41 مورد حكم تخريب اجرا شده است.
روشن نژاد با تأكيد بر اينكه گريز از قانون و ساخت و سازهاي غير مجاز، آسيب‌هاي جبران ناپذيري به بخش كشاورزي و خود مالكان اراضي وارد مي كند
افزود: براي حفظ كاربري اراضي كشاورزي و تأمين امنيت غذايي مردم از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم بود.
شهرستان كرج داراي پنج هزار و 530 هكتار اراضي باغي و سه هزار و 963 هكتار اراضي زراعي مي باشد.
6156/ 6155