ایران جامعه بین المللی را علیه تحریم های یكجانبه فراخواند

نیویورك- ایرنا- مشاور عالی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جامعه بین المللی خواست در اسرع وقت با هدف محو هرگونه اقدام قهرآمیز یكجانبه اقتصادی، تجاری و مالی از جمله تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه كشورهای درحال توسعه ترتیباتی اتخاذ كنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد خزاعی عصر چهارشنبه به وقت محلی در نشست تامین مالی توسعه كه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك برگزار شد، این مطلب را مطرح كرد.
وی با اشاره به مشكلات روزافزون فراروی چندجانبه گرایی و نظام چندجانبه اقتصادی، تجاری و مالی، افزود: اینگونه اقدامات یكجانبه، برخلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، ناقض حق توسعه و مانع دستیابی كشورها به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است.
نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد با تاكید بر اهمیت تجارت بین المللی به عنوان پیشرانه توسعه، تقویت نظام چندجانبه باز، قانونمند، غیر تبعیض آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشاركت عادلانه و برابر همه كشورها را ضروری دانست و اظهار كرد: فرآیند الحاق كشورهای درحال توسعه فارغ از ملاحظات سیاسی به سازمان تجارت جهانی تسریع شود.
خزاعی همچنین موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری های نوین به كشورهای درحال توسعه را مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار دانست و اضافه كرد: استفاده از منابع بین المللی توسعه برای ریشه كنی فقر در جهان الزامی است.
وی اظهار كرد: سیاست توسعه ای منوط به رعایت اولویت های ملی و راهبردهای توسعه ای ملی كشورها است. از این رو، توجه به واقعیت های ملی و نیز اصل مسئولیت های مشترك اما متفاوت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
اجلاس سالانه تامین مالی توسعه از 26 لغایت 29 فروردین ماه در چارچوب شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویورك در حال برگزاری است و وزرای اقتصاد، دارایی و توسعه كشورها در این اجلاس شركت دارند.
یك روز از این اجلاس به بحث و تبادل نظر میان كشورهای عضو با نمایندگان بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اختصاص یافته است.
اروپام*1429