بيشترين تصادفات نيمه شعبان سال گذشته مربوط به عابران بوده است

تهران- ايرنا- پليس راهور اعلام كرد درايام نيمه شعبان سال گذشته بيشترين تصادفات مربوط به عابرين پياده بوده است، لذا رانندگان با احتياط بيشتري نسبت به تردد عابرين پياده درمعابر رانندگي كنند.

به گزارش چهارشنبه ايرنا از پليس راهور، در اين گزارش آمده است: رانندگان براي پارك وسيله نقليه از پاركينگ سطح شهر و مسجد جمكران استفاده كنند و حتما شماره پاركينگ يا نام پاركينگ مربوطه رابه خاطر داشته باشند تا هنگام مراجعه دچارمشكل نشوند.
پليس راهور از شهروندان خواست درمواجهه با ترافيك آرام وصبور باشند واز عجله وشتاب بي مورد پرهيز وهمواره بين خطوط رانندگي كنند.
پليس در توصيه به هموطنان اعلام كرد: درصورت وقوع تصادفات خسارتي رانندگان با علامت گذاري ومستند سازي از صحنه تصادف مسير را براي تردد ساير خودروها باز كنند و هنگام خستگي وخواب آلودگي رانندگي نكنند.
پليس راهور تاكيد كرد: رانندگان ازسرعت وسبقت هاي غيرمجاز بطور جدي اجتناب كرده و براي افزايش احتمال رويت ساير رانندگان 15 دقيقه پيش از غروب آفتاب تا 15 دقيقه پس از طلوع آفتاب چراغ هاي خودرو را همواره روشن كنند.
اجتمام*9105*1193