راه اندازي مركز شتابدهي كسب و كار زنان در قزوين ضروري است

قزوين - ايرنا - مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين گفت: راه اندازي مركز رشد و شتابدهي كسب و كار زنان به عنوان يكي از مصوبات دهگانه ابلاغي وزارت كشور در قزوين ضروري است و بايد زير نظر ستاد اقتصاد مقاومتي مورد حمايت قرار گيرد.

صديقه ربيعي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بررسي و اولويت گذاري طرح ها و اختصاص سرفصل هاي تسهيلات و اعتبارات به فعاليت هاي اقتصادي و كارآفريني زنان فعال اقتصادي، تعاوني ها، واحدهاي فناور و شركت هاي دانش بنيان زنان استان از بندهاي ديگر اين مصوبات است كه بايد تحقق يابد.
وي اضافه كرد: در همين راستا در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان كه با حضور يكي از زنان فعال در شركت هاي دانش بنيان برگزار شد، با استناد به اين مصوبات از ستاد درخواست كرديم دستگاه هاي متولي براي تحقق اين مصوبات به وظايف خود عمل كنند.
ربيعي ادامه داد: يكي از خروجي هاي نشست ستاد اقتصاد مقاومتي اين بود كه به زودي موضوع يكي از نشست اين ستاد در استان به طرح هاي اقتصادي زنان اختصاص يابد.
وي با اشاره به بندهاي ديگر مصوبات دهگانه وزارت كشور در حوزه زنان گفت: پيگيري موكد در راستاي اجراي بندهاي قانون مشاغل خانگي و الزام دستگاه ها به انجام وظايف محوله در اين قانون، ايجاد حداقل دو مركز دايمي عرضه و فروش محصولات توليدي زنان، الزام واحدهاي صنعتي و توليدي مورد حمايت ستاد اقتصاد مقاومتي به اختصاص بخشي از فرصت هاي شغلي خود به زنان سرپرست خانوار و اولويت دادن به طرح هاي مصوب قبلي ستاد اقتصاد مقاومتي مرتبط با امور زنان و خانواده از ديگر موارد تاكيد شده در اين مصوبات است.
ربيعي، تسهيل و تسريع در روند اعطاي مجوز فعاليت به سازمان هاي مردم نهاد فعال در عرصه كارآفريني و اشتغالزايي با تاكيد بر سازمان هاي مردم نهاد زنان، حمايت ويژه از طرح هاي كار آفريني و اشتغالزايي با رويكرد فرهنگي، تفريحي و گردشگري براي زنان با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي در قالب حمايت از فعاليت هاي اقتصادي و حمايت ويژه از زنان فعال و كارآفرين در عرصه گردشگري را نيز از ديگر بندهاي اين مصوبات عنوان كرد.
وي افزود: اميدواريم با حمايت ستاد اقتصاد مقاومتي استان شاهد اجرايي شدن همه اين بندها در تمام شهرستان هاي استان باشيم.
7388* 6101