اختاپوس اعتياد در كمين جوانان است

تهران- ايرنا- مشاور دفتر فرماندهي نيروي انتظامي به والدين هشدار داد تا با فرزندانشان بيشتر ارتباط برقرار كنند و با آنها دوست باشند چرا كه اختاپوس اعتياد در كمين جوانان است.

سردار سعيد منتظرالمهدي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتطامي ايرنا افزود: پدران و مادران به هوش و به گوش باشند، چرا كه اختاپوس اعتياد در كمين جوانان است.
وي با اشاره به نكاتي كليدي در پيشگيري از اعتياد وسخني كوتاه با والدين، گفت: جوانان را درك و با آنها هم نفس، هم سفر و هم صحبت شويم.
مشاور دفتر فرماندهي نيروي انتظامي اصافه كرد: ايجاد فرصت گفتمان محبت آميز بين اعضاء خانواده ضروري است.
سردار منتظرالمهدي افزود: مدرسه وخانواده اولين ايستگاه پيشگيري از اعتياد است و تاب آوري رواني، مهمترين مؤلفه درقدرت ' نه ' گفتن به موادمخدر به شمار مي رود.
مشاور دفتر فرماندهي ناجا گفت: تاب آوري در سايه همدلي، هم زباني، همراهي و آموزش ايجاد مي شود.
منتظرالمهدي افزود: شروع اعتياد از ايستگاه سيگار مي گذرد، براين اساس والدين هوشيار باشند و سيگار را ناديده نگيرند.
اجتمام*9105*1193