مبارزه با ملخ هاي مهاجم در وسعت 19هزار هكتار

بندرعباس – ايرنا- مديرحفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: از اسفندماه سال گذشته تاكنون، در سطح 19هزار هكتار از زمين هاي اين استان با دسته هاي ميليوني ملخ بالدار صحرايي مهاجم مبارزه شده است.

حميد دولتي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود: با پيوستن مجدد ناوگان هوايي، عمليات سم پاشي عليه اين آفت بسيار خطرناك و ويران كننده با استفاده از دو فروند هواپيماي مخصوص از زمين و هوا زير نظر ستاد مبارزه با ملخ هرمزگان در حال انجام است.
وي ادامه داد: براي نابودي بچه ملخ هاي تازه متولد شده و جلوگيري از حركت دسته هاي ميليوني آنها به سمت مزارع كشاورزي، بيشترين فعاليت گروه هاي ردياب و مبارزه؛ در زمين هاي بندرلنگه و نخيلو در غرب هرمزگان متمركز شده است.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان خاطرنشان شد: حدود 300 نفر كارشناس و نيروي فني آموزش ديده، در قالب گروه هاي ردياب و مبارزه درحال مبارزه با دسته هاي ملخ بالدار صحرايي هستند تا از هجوم دسته هاي چند صد ميليوني آن به زمينهاي زراعي و باغي اين استان و استان هاي همجوار جلوگيري كنند.
دولتي يادآور شد: جديدترين ريزش دسته هاي ملخ صحرايي بالدار عصر روز سه شنبه و صبح چهارشنبه از شهرستان حاجي آباد گزارش شده كه در حال حركت به سمت بندرعباس هستند.
اين مقام مسوول بيان داشت: با توجه به بارندگي هاي اخير وافزايش دماي پس از آن، تخم ملخ هاي بالدار زودتر به بچه ملخ تبديل مي شود و اين موضوع به گروه هاي مستقر در مناطق آلوده براي مبارزه با اين آفت خطرناك كمك مي كند.
در اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد كشاورزي آمده است: با تشكيل ستاد مركزي مبارزه با ملخ هاي بالدار صحرايي در سازمان حفظ نباتات كشور و همچنين استانهاي مورد حمله اين آفت شامل هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان و فارس، از اواخر بهمن ماه سال گذشته تاكنون همه فعاليت ها به صورت متمركز درحال انجام است.
تامين تجهيزات لازم سم پاشي شامل انواع سم پاش وانتي و انفرادي، تراكتور و وانت هاي شاسي بلند براي كار در تپه ماهورها و اطراف رودخانه ها، خريد و توزيع افزون بر 110تن انواع سموم، بكار گيري ناوگان هوايي براي سم پاشي آفت ملخ بالدار صحرايي در مناطق سخت گذر كوهستاني و سواحل و همچنين همكاري با سازمانهاي بين المللي ازجمله فائو از مهم ترين وظايف ستاد مبارزه با ملخ صحرايي ذكر شده است.
در اين اطلاعات از كمبود اعتبارات به عنوان مشكل اصلي براي پشتيباني از گروه هاي ديده باني و مبارزه و همچنين بكارگيري انواع ماشين آلات مبارزه با اين آفت ويران كننده نام برده شده است.
ستاد مبارزه با ملخ بالدار صحرايي مستقر در سازمان حفظ نباتات كشور، عرصه مبارزه شده با اين آفت را در دو ماهه گذشته تاكنون بيش از 40 هزارهكتار اعلام كرده كه نيمي از آن در هرمزگان است.
بنا بر پيش بيني ستاد مبارزه با ملخ هاي صحرايي بالدار، اين رقم تا پايان خرداد ماه سال جاري به حدود 200 هزار هكتار افزايش مي يابد.
در اطلاعات منتشره سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان وسعت زمين هاي كشاورزي اين استان 156هزار هكتار با توليد سالانه دو ميليون و 340هزار تن محصول زراعي و باغي اعلام شده است.
در اين اطلاعات با اشاره به ريزش دهها دسته چند صد ميليوني ملخ هاي بالدار صحرايي در شهرستان هاي هرمزگان آمده است: فعاليت هماهنگ، متمركز و هم زمان كارشناسان مديريت حفظ نباتات اين سازمان با گروه هاي ديده بان و مبارزه، از وزود اين آفت خطرناك به مزارع و باغ هاي اين استان جلوگيري كرد.
6149/2094