چهار رشته جديد در دانشگاه علامه راه اندازي مي شود

تهران-ايرنا- مدير دفتر سنجش، نظارت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: از سال تحصيلي آينده چهار رشته گرايش جديد به رشته هاي دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبائي افزوده شده است.

به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه ايرنا، مرتضي طاهري اظهار كرد: بر اساس ظرفيت هاي آموزشي دانشگاه و درخواست هاي به عمل آمده از شوراي گسترش آموزش عالي، رشته روان‌شناسي باليني، رياضي زمينه تخصصي رياضيات مالِي، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني و بيمه به ترتيب مربوط به دانشكده‌هاي روان‌شناسي و علوم تربيتي، علوم رياضي و رايانه، ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي و موسسۀ آموزش عالي بيمه اكو در دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم مورد موافقت قرار گرفت و ظرفيت پذيرش دانشجويان براي تحصيل در اين رشته‌ها براي سال تحصيلي 99-98 نيز به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام شد.
وي با اشاره به اخذ مجوز براي راه‌اندازي دوره دكتري بيمه به‌ عنوان تنها دانشگاه مجري اين رشته گفت: برنامۀ درسي رشته بيمه در مقطع دكتري پيشنهاد دانشگاه علامه طباطبائي بوده است كه به همت والاي اعضاي هيأت‌ علمي موسسۀ آموزش عالي بيمه اكو و پيگيري‌هاي اين مديريت براي اولين بار در كشور تدوين و مصوب دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت متبوع شد و اين دانشگاه به‌عنوان تنها دانشگاه پذيرنده در رشتۀ بيمه اقدام به پذيرش دانشجو در سال تحصيلي آتي مي پردازد.

**9491**1601**