بخش مهمي از خدمات اورژانس اجتماعي كودك آزاري است

سمنان- ايرنا- معاون امور اجتماعي بهزيستي استان سمنان گفت: بيشترين فراواني تماس با خط 123 اورژانس اجتماعي استان، پس از اختلاف خانوادگي حاد، كودك آزاري از نوع غفلت و بي توجهي است.

ساره اميرجان روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: كودك آزاري از نوع غفلت و بي توجهي در خانواده هاي داراي اختلاف هاي حاد خانوادگي، والدين معتاد و همسرآزاري فراواني بيشتر دارد.
وي ادامه داد: كودك آزاري در خانواده بومي استان سمنان كمتر ديده مي شود و فراواني گزارش كودك آزاري مربوط به خانواده هاي مهاجر در استان است.
وي افزود: هرگونه بدرفتاري و بي توجهي به صورت مكرر نسبت به كودك توسط والدين و يا فرد مراقبت كننده از كودك، كودك آزاري تلقي مي شود و كودك آزاري و اذيت مي تواند جسمي يا روحي باشد.
اميرجان تصريح كرد: بي توجهي به بهداشت، نظافت، تغذيه و آموزش كودك، از مصداق هاي كودك آزاري از نوع غفلت و بي توجهي محسوب مي شود.
وي اضافه كرد: ناديده گرفتن حقوق كوك مانند خودداري از شيردادن به كودك به دليل حساسيت مادر به تناسب اندام و حفظ رژيم غذايي، بي شك نمونه بارز كودك آزاري است.
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان سمنان گفت: سوء رفتار با كودك مربوط به قشر خاص و محدوده جغرافيايي خاصي نيست و در خانواده هاي فقير، ثروتمند، شهري، روستايي و حومه شهر با عنوان هاي مختلف رخ مي دهد.

** ناآگاهي والدين عامل كودك آزاري
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان سمنان خاطرنشان كرد: آگاهي و تحصيلات و كسب مهارت هاي فرزندپروري نقش مهمي در كاهش كودك آزاري دارد و در اغلب موارد كودك آزاري ناشي از فقدان بلوغ فكري و رواني، ناآگاهي و پايين بودن سطح تحصيلات والدين است.
وي يادآور شد: كافي نبودن آگاهي والدين در زمينه فرزندپروري مانع از درك رفتار كودك و در نتيجه بروز كودك آزاري مي شود.
اميرجان افزود: برخي رفتارهاي كودك متناسب با سن و جزئي از روند تكاملي و رشد او محسوب مي شود، اما در برخي موارد والدين اين موضوع را درك نمي كنند و به حساب گستاخي كودك گذاشته و با او برخورد مي كنند.
وي ادامه داد: اوج لجبازي كودكان براي جلب توجه و تاثيرگذاري بر اطرافيان در 2 تا سه سالگي نمود مي يابد و نبايد با برخوردهاي نا بجا كودك را در اين بازه زماني سرزنش كرد.
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان سمنان گفت: برخورد مناسب با كودك به معناي مطيع كودك بودن نيست بلكه تنبيه و تشويق هر كدام در زمان مناسب لازم و ضروري است .
اورژانس اجتماعي داراي خط تلفني 123 و تيم سيار شامل مددكار و روانشناس است كه در شرايط بحراني، دعواهاي خانوادگي، خودكشي، كودك آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري و فرار دختران، خدمات مشاوره اي با حضور در صحنه ارايه مي دهد.
7342/6103