تمهيدات لازم براي كنترل سيلاب در سيستان انديشده شده است

زاهدان-ايرنا- فرماندار شهرستان هيرمند در شمال سيستان و بلوچستان گفت: تمام تمهيدات لازم براي كنترل، مهار و هدايت سيلاب هاي غير قابل كنترل افغانستان به سمت تالاب در نظر گرفته شده است.

محمدعلي پيري روز چهارشنبه در خصوص آخرين وضعيت سيلاب ورودي به شمال سيستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سيلاب حاصل از بارندگي در حوزه آبريز رودخانه هيرمند از دو مسير شهرستان زهك و هيرمند وارد سيستان و بلوچستان مي شود.
وي بيان كرد: هم اينك تمامي ماشين آلات راه سازي در محل هاي آسيب پذير در مسير سيلاب در حال استحكام بخشي به دايك هاي اطراف رودخانه هاي سيستان هستند.
فرماندار هيرمند ادامه داد: سه ورودي آب در اين شهرستان وجود دارد كه رودخانه شيردل، كانال يك و نهر گلمير داراي سد كنترلي هستند.
وي تصريح كرد: پيش بيني ها حاكي از افزايش حجم سيلاب به سمت دشت سيستان است لذا تمامي تمهيدات لازم براي جلوگيري از بروز مشكلات انديشيده شده است.
پيري با بيان اينكه هم اينك هيچ مشكلي در اين رابطه وجود ندارد گفت: آب در تمامي رودخانه ها و كانال هاي سطح شهرستان هيرمند جريان دارد و مردم به كار كشاورزي خود مشغول هستند.
به گزارش ايرنا شهرستان هيرمند به عنوان يكي از شهرستان هاي پنجگانه منطقه سيستان در شمال سيستان و بلوچستان و در همسايگي ولايت نيمروز افغانستان واقع شده است.
9914**3213