یك مسئول: دانشجویانی از 100 ملیت در دانشگاههای ایران تحصیل می كنند

سبزوار- ایرنا- مدیركل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیپلماسی فعال علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان كرد: هم اینك 38 هزار دانشجوی خارجی از 100 ملیت مختلف جهان در دانشگاههای ایران تحصیل می‌ كنند.

عبدالحمید علیزاده روز چهارشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه حكیم سبزواری افزود: تقویت سفیران، دوستان، نمایندگان فرهنگی و شكوفایی اقتصاد آموزش عالی از مهمترین اهداف افزایش جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای ایران است.
وی ادامه داد: 27 هزار دانشجو از مجموع دانشجویان خارجی هم اینك در دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هشت هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و سه هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای زیر نظر وزارت بهداشت در حال تحصیل هستند.
مدیركل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم به همگاهنگی جذب دانشجویان خارجی در ایران با برنامه ششم توسعه اشاره و بیان كرد: شمار دانشجویان در انتهای این برنامه یك و هشت دهم درصد از مجموع 3.5 میلیون دانشجوی كل كشور تعیین شده بود كه هم اینك محقق شده است.
وی گفت: جذب دانشجویان خارجی از كشورهای همسایه و هم مرز با ایران كه اشتراكات مختلف فرهنگی، دینی و قومی با آنها داریم در بخشهایی از آموزش علمی شامل علوم انسانی و اسلامی، تاریخ، ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته است.
علیزاده افزود: دانشگاه حكیم سبزواری نیز در این میان دانشگاهی پویا و برخوردار است كه با نگاه مثبت وزارت علوم باید در مقوله جذب دانشجویان خارجی از حالت 'برخوردار' به وضعیت 'بهره مند' ارتقا وضعیت دهد.
رئیس دانشگاه حكیم سبزواری نیز در همین نشست گفت: این دانشگاه دومین قطب دانشگاهی خراسان رضوی و شرق كشور است كه ظرفیت مناسبی برای جذب دانشجویان از كشورهای افغانستان، پاكستان، عراق، عرب و منطقه آسیای میانه دارد.
دكتر علی اصغر مولوی شمار كنونی دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه حكیم سبزواری را 200 نفر اعلام و بیان كرد: گنجایش افزایش افزون بر دو برابر این تعداد وجود دارد.
وی به افزایش تعاملات علمی دانشگاه حكیم سبزواری با دانشگاههای خارجی نیز اشاره و بیان كرد: تاكنون در این چارچوب تفاهمنامه های بین المللی با دانشگاههای لیون و پاریس 13 فرانسه، تورین ایتالیا و هرات افغانستان منعقد شده است.
دانشگاه حكیم سبزواری جزو 22 دانشگاه 'محور' در كشور است كه با 9 هزار دانشجو دارای 33 گروه آموزشی، 139 كدرشته‌ تحصیلی در مقاطع كارشناسی تا دكترا و 10 دانشكده است. سبزوار در فاصله 230 كیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
8145/7495/1858