معاون وزیر علوم: زمان تغییرات برنامه درسی فرا رسیده است

تهران – ایرنا – معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: الان زمان تغییرات دروسی كه نتیجه تحقیقات استادان است، فرارسیده و نمی توان منتظر ماند دروسی با یك برنامه مشخص دوباره مورد تایید قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه ایرنا، مسعود برومند در گردهمایی اعضای كارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی كه امروز (چهارشنبه) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد در مورد آیین نامه اجرایی ساز و كار اختصاص اعتبار پژوهشی(ستاپ) افزود: توسعه فناوری ها به مفهوم ادغام موضوعات درسی منجر به یك اتفاق شد؛ اگر در زمانی با جدایی برخی مفاهیم انسانی تلاش بر ایجاد درك عمیق تری از این مفاهیم مطرح شد، اما در گذر زمان نیاز به ادغام دوباره این مفاهیم احساس شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، اظهار كرد: دروس كلاسیك در دانشگاه های خوب روی سایت قرار می گیرد و سریعتر جایگزین می شود. این تغییرات در سایر بخش ها هم تغییرات جدیدی ایجاد و منجر به ادغام دانشكده ها هم شد.
به گفته برومند، دانشكده ها در حال ادغام هستند و به مجموعه های بزرگتر و اصیل تبدیل می شوند. از این رو، نیاز به ساختار منعطف موجب می شود ساختار تیمی را برای توسعه مفاهیم مورد نظر صنعت تعریف كنیم.
معاون وزیر علوم با بیان اینكه پژوهش وارد آموزش شده است، گفت: پژوهش در واقع روش های كلاسیك آموزش را هم در بر گرفته و این روش ها به سمت پروژه ای شدن و حل مسئله پیش می برد.
برومند با طرح این سوال كه در شرایط فعلی و با گذشت 40 سال از نوع نگاه وزارت علوم به آموزش نباید بازنگری صورت گیرد، گفت: فكر نمی كنید پایه درسی و آموزشی بسیاری از ما خیلی شبیه هم است ولی آنچه در پژوهش انجام می دهیم است، ما را به گونه ای از هم اندكی متمایز می كند؟
به گفته این مسئول وزارت علوم، در بازنگری های اساسی در نوع نگرش ها به آموزش و پژوهش در وزارت علوم باید میان این دو معاونت همبستگی ایجاد می شد كه این امر با تلفیق كارگروه های آموزشی و پژوهشی صورت گرفت.
وی بر این مسئله هم تاكید كرد كه پژوهشگاه ها و دانشگاه ها باید بهم نزدیك شوند و عملاً تقسیم وظایف كنند و افزود: این مسئله منجر به عملیاتی ساختن اهداف مورد انتظار جامعه می شود و در انتخاب كارگروه ها برای اولین بار از انجمن های علمی وارد شدند.
برومند اظهار كرد: همه باید به سمتی حركت كنیم كه پاسخگوی ذی نفعان باشیم و بخشی از پژوهش به سمت پاسخگویی به نیازهای دستگاه ها برود.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تاكید كرد: در این زمینه منابع پژوهشی دستگاه ها و بخش ها باید به سمت پشتیبانی از رساله های تحصیلات تكمیلی برود و گرنت پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد كنیم تا دانشجوی تحصیلات تكمیلی از منابع آن برای زندگی استفاده كند و پاسخی به نیازهای دستگاه ها یا بخش ها داده باشیم.
برومند یادآور شد: در این زمینه نقش خودمان را در توسعه علمی دنبال می كنیم، البته تجمیع این موارد با هم كار ساده ای نیست. به خصوص در یك سیستم اقتصادیِ به شدت دولتی، عمده این منابع از سمت دولت تزریق می شود.
این مسئول وزارت علوم گفت: این وزارتخانه تلاش بر افزایش گرنت ها دارد و گرنت باید پژوهشی باید وارد سیستم شود ، بنابراین مفهومی تحت عنوان ساز و كار تخصیص اعتبار پژوشی یا ستاپ ایجاد می كنیم كه پیچیدگی زیادی دارد.
به گفته برومند، اعلام رسمی كارگروه تخصصی مبنی بر پذیرش اعتبار پژوهشی، توافق نامه اجرایی میان موسسه و ستاپ مبادله می شود. همچنین موسسه یا دانشگاه بر اساس توافق نامه مبادله شده حق الزحمه دانشجو را با تایید استاد به صورت منظم و ماهیانه به طور مستقیم پرداخت می كند.
وی افزود: در این طرح، سهم دانشگاه پس از دفاع دانشجو به استاد پرداخت می شود و موسسه یا دانشگاه موظف است سیستم اجرایی روان و شفافی را برای تحقق تعهدات اعلام شده، ایجاد می كند.
وی با بیان اینكه بودجه پژوهشی دستگاه ها باید در خدمت اجرای رساله های تحصیلات تكمیلی برود. یادآورشد: بسیاری از كشورهای جهان به هدایت پژوهش های هدفمند از طریق تاسیس صندوق های تخصصی، اعتبار پژوهشی تخصیص داده اند.
9492 ** 1200