نوسانات ارز حضور در عرصه بین المللی را دشوار می كند

تهران-ایرنا-مربی تیم موت كورت (یك پرونده فرضی مربوط به حقوق كیفری) دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با وجود كمك های مادی و معنوی دانشگاه به اعضای تیم اما نوسانات نرخ ارز حضور در عرصه بین المللی و شركت در مسابقات را برای دانشجویان دشوار كرده است.

فرزاد فلاح روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، درباره عملكرد تیم های موت كورت در مسابقات بین المللی اظهار كرد: در این مسابقات همه تیم های شركت كننده پس از انتشار یك پرونده در مدت مشخص شده باید لوایح كتبی خود را نوشته به داوران ارائه دهند.
وی افزود: شیوه انجام این مسابقات مانند شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری است كه با این شیوه رسیدگی ها در مراحل اولیه به صورت كتبی انجام می شود سپس تیم های شركت كننده برای ارائه دفاعیات شفاهی در محضر دیوان حاضر می شوند.
ویراستار ژورنال ایرانی مطالعات سازمان ملل در ادامه با اشاره تغییر نیافتن لوایح كتبی یادآورشد: قضات داور پس از بررسی لوایح كتبی تیم ها، به هر تیم نمره می دهند.
به گفته فلاح، پس از رقابت تیم های یك كشور در مسابقات ملی، نماینده كشورها در مسابقات بین المللی تعیین می شوند.
وی خاطرنشان كرد: نماینده هر كشور در واشینگتن با دیگر كشورها به رقابت می پردازد، در مسابقات بین المللی لوایح كتبی به صورت مجدد بررسی می شود.
فلاح با اشاره به اخذ رتبه یك تیم موت كورت دانشگاه علامه طباطبایی در مسابقات ملی گفت: امسال با حضور 9 تیم شركت كننده از دانشگاه های كشور در دور ملی، موت كورت علامه و پردیس فارابی دانشگاه تهران به ترتیب رتبه یك و دو را اخذ كردند و توانستند به عنوان نمایندگان ایران در دور بین المللی شركت كنند.
«تیم موت كورت دانشگاه علامه طباطبایی در مسابقات جهانی سال 2019 كه با حضور بالغ بر 120 تیم از دانشگاه های برتر جهان در واشنگتن برگزار شد، جایگاه 38 را به دست آورد.»
وی افزود: تیم های موت كورت را 2 تا 5 نفر تشكیل می دهند كه تا كنون بیشتر تیم ها در سطح دنیا با 4یا 5 نفر تشكیل می شوند تا توان كاری تیم افزایش یابد.
مربی تیم موت كورت دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهارت های افراد تیم اظهار كرد: با توجه به اعلام موضوعات پرونده سال بعد در پایان هر مسابقه، تیم ها فرصت مطالعه برای پرونده ها را دارند.
فلاح مسئولیت بین المللی دولت، نقض حقوق بشر توسط شركت ها و استفاده از دانش سنتی برای مقاصد پزشكی را موضوعات تعیین شده برای مسابقات سال 2019 عنوان كرد.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی باید بنیان های حقوق بین الملل را فارغ از موضوعات مشخص شده مطالعه كردند.
ویراستار ژورنال ایرانی مطالعات سازمان ملل مواد درسی حقوق معاهدات، دیوان بین المللی دادگستری، حقوق و مسئولیت بین المللی معاهدات را از جمله موارد مورد مطالعه دانشجویان معرفی كرد.
فلاح با اشاره به فراگیری مهارت های نوشتار حقوقی در زبان انگلیسی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه بر فراگیری و تمرین ساختار حقوقی متمركز شده و برمطالعه لوایح سال های گذشته متمركز شدند.
وی با اشاره به یاری رساندن استادان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هنگام آغاز تمرینات این مسابقات، دانشجویان از برخی استادان و افراد با تجربه در این راه از جمله پوریا عسگری عضو هیأت علمی دانشگاه و آورنده موت كورت به ایران بهره مند شدند.
وی می گوید كه دانشگاه امكانات سخت افزاری از جمله فضای پژوهش و اینترنت را برای تمرین در اختیار دانشجویان قرار داد، از سوی دیگر دانشگاه تا حد امكان بودجه مالی برای سفر و اخذ ویزا نیز در اختیار دانشجویان قرار داد.
مربی تیم موت كورت دانشگاه علامه طباطبایی به حمایت مركز مطالعات حقوق بین الملل اشاره كرد و افزود: این نهاد كه متولی برگزاری این مسابقات در داخل كشور است، تیم های راه یافته در عرصه بین المللی را مورد حمایت های مادی خود قرار داد.
**9491**