معاون استاندار كرمان:دفاتر تسهيل گري ظرفيتي كه بايد همراهي شود

كرمان - ايرنا - سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان از دفاتر تسهيل گري، بعنوان ظرفيت و بازوي قوي و توانمند براي فعاليت در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي نام برد كه بايد بيشتر همراهي شود.

به گزارش ايرنا ، محمدصادق بصيري امروز شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگي دفاتر تسهيل گري كرمان با اشاره به اينكه دفاتر تسهيل گري در حوزه پيشگيري از مسائل امنيتي نقش موثري ايفا مي كند، افزود: اين دفاتر مي توانند زمينه هاي بروز آسيب ها را شناسايي كنند تا براي رفع آنها اقدام شود.
وي يكي از دلايل بروز آسيب هاي اجتماعي ارا جرا نشدن كامل چرخه مسائل اجتماعي دانست و گفت: وجود معضلي چون بيكاري ارادي در برخي مناطق حاشيه اي، جاي تامل دارد كه بايد دلايل آن بررسي شود.
بصيري با تاكيد بر لزوم انجام كارها به روش علمي تر در دفاتر تسهيل گري، افزود: تداوم ارزيابي ها از مسائلي است كه بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اهميت هماهنگي دفاتر تسهيل گري با دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد، اظهار داشت : بايد مراقبت كرد تا دفاتر تسهيل گري به مسائل سياسي و انتخاباتي ورود نكنند.
بصيري خطاب به مديران دفاتر تسهيل گري كرمان تاكيد كرد : اگر احساس كرديد كمك ها جنبه سياسي پيدا مي كند، آنها را قبول نكنيد، زيرا نفس كار خدمت به مردم تحت الشعاع ساير مسائل قرار مي گيرد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمان نيز در اين نشست با بيان اينكه دفاتر تسهيل گري مهمترين حوزه هاي مداخله اجتماعي درباره اولويت هاي پنجگانه آسيب هاي اجتماعي هستند، افزود: با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب پيرامون اولويت هاي مسائل اجتماعي به ويژه در حوزه حاشيه نشيني، با ايجاد دفاتر تسهيل گري در نقاط حاشيه اي براي حل اين مسائل اقدام شده است.
زهرا موسي پور با اشاره به ايجاد 10 دفتر تسهيل گري در كرمان، افزود: در مجموع در 10 استان كشور دفاتر تسهيل گري ايجاد شده است.
وي با اعلام اينكه وزارت كشور و دفاتر اجتماعي اعتبارات خوبي را براي تاسيس و تجهيز دفاتر تسهيل گري اختصاص داده اند ، گفت : امروز استان كرمان از استان هاي برتر كشور در حوزه دفاتر تسهيل گري به شمار مي رود و اقدامات دفاتر اين استان به الگويي براي ساير استان ها تبديل شده است.
به گفته موسي پور در قالب دفاتر تسهيل گري 60 نفر به طور مستقيم با تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا مشغول به خدمت شده اند، و در اين دفاتر، توانمندسازي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عمراني مناطق حاشيه اي پيگيري مي شود.
رييس جهاد دانشگاهي استان كرمان هم گفت: خدمات دفاتر تسهيل گري در محلاتي مانند قلعه محمود و ميدان قلعه، قلاع دختر و اردشير، پامنار، سرآسياب،شهرك پدر، شهرك صنعتي، شهرك بني هاشم، انتهاي فيروزآباد، شهيد رجايي، شهيد صياد شيرازي و شرف آباد ارائه مي شود.
رضا كامياب مقدس با اعلام اينكه 101 هزار و 132 نفر از جمعيت محلات از خدمات دفاتر تسهيل گري استفاده مي كنند، يادآور شد: ايجاد دفاتر تسهيل گري در اسفند سال 96 به جهاد دانشگاهي استان محول شده است.
وي گفت: در دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي متخصصاني در حوزه هاي شهرسازي، مددكاري، اجتماعي، روانشناسي و مسائل اقتصادي فعاليت دارند كه هريك از اين افراد براساس تخصص هاي خود، به يكي از جنبه هاي محلات مي پردازند.
5054