كشور به آرشیو ملی بحران نیاز دارد

مشهد- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: كشور امروز شبكه آرشیو ملی بحران ندارد كه باید با كمك دانشگاههای كشور این مركز ایجاد شود.

دكتر سید یاسر بنی هاشمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: درحقیقت مدیریت بحران به صورت یكپارچه و سیستمی در كشور وجود ندارد و حادثه سیل اخیر می تواند آغازی بر شكل گیری آرشیو ملی بحران در ایران باشد.
وی با اشاره به وجود حوادث طبیعی تكرارپذیر در كشور ادامه داد: اگر مطالعات مربوط به این حوادث در گذشته سندسازی می شد و دراختیار مدیران و دانشگاهیان قرار می گرفت برای تصمیم گیری در برخورد با حوادث غیر مترقبه بسیار راهگشا بود، چون باید حوادث را از جنبه های مختلف علمی بررسی كرد تا در مواجهه با بحرانها كمترین خسارت به كشور وارد شود.
دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه فردوسی مشهد كه اخیرا از مناطق سیل زده جنوب كشور بازدید كرده است گفت: مدیران اجرایی، درگیر مسائل روزمره كشورهستند و قدرت و زمان كافی برای تبدیل مشكلات به مسائل علمی را از دست داده اند لذا دانشگاهها باید در كنار ارگانهای دولتی مشكلات را به صورت علمی ریشه یابی كنند و راه حل ارائه دهند.
بنی هاشمی افزود: دانشگاهها باید الگوسازی مناسبی برای شهرها داشته باشند و شهرها نیز می توانند الگویی برای كشور باشند و آن گاه می توانیم برای دنیا نیز الگوسازی كنیم.
وی ادامه داد: اگر با طبیعت آشتی كنیم و قواعد آن را بشناسیم طبیعت می تواند در خدمت انسانها قرار گیرد تا دچارصدمات كمتری شویم اما ما متاسفانه طبیعت را درست نشناختیم و مسائل آن را به صورت علمی بررسی نكرده ایم تا به جای تقابل با طبیعت شرایط بهتری برای زندگی خود فراهم كنیم حال اگر دوباره به حریم رودخانه ها تجاوز شود و درهمان مناطق ساختمانی بنا شود این به معنی بی توجهی به بحران است.
دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه فردوسی با اشاره به تاثیر اقتصاد تك بعدی برمردم این مناطق گفت: سیلاب باعث شده دامداری و كشاورزی در بیشتر مناطق استانهای خوزستان و لرستان از بین برود و به همین دلیل آسیب پذیری اجتماعی زیاد شده است و مردم این مناطق سرمایه زندگی خود را از دست داده اند و درگیر شوك عمیقی كه بر آنها وارد شده هستند وبه همین دلیل نیازبه یك بازیابی روانی در این مناطق وجود دارد.
بنی هاشمی با اشاره به ایجاد كمیته مسئولیت اجتماعی و فرهنگی مجمع صنفی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این كمیته خود را موظف به پیگیری و حل مشكلات جامعه می داند و می خواهد وظیفه اجتماعی خود را در قبال جامعه انجام دهد لذا با راه افتادن سیل اخیر و به پیشنهاد این كمیته تصمیم گرفته شد به غیر از ارائه كمكهای نقدی و غیر نقدی استادان دانشگاه بتوانند با پیشنهادهای علمی خود به حل این بحران كمك كنند و مسائل و مشكلات پیش آمده در قالب علمی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به این كه استان خراسان رضوی به عنوان معین خدمت رسانی به سیل زدگان استان گلستان انتخاب شد وهمچنین فروكش كردن بارشها در منطقه آق قلای گلستان تصمیم براین شد كه گروه منتخب اساتید به منطقه جنوب كشورو خوزستان كه درآغاز بحران قرار گرفته بود اعزام شوند تا به جمع آوری اطلاعات در مورد بحران پیش آمده و همچنین رفتار این حادثه طبیعی و برخورد جامعه با آن بپردازند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد گفت: درطی این سفر جلساتی با اساتید و مسئولان استانی خوزستان برگزار شد مثلا در دیدار با رئیس آب منطقه ای استان خوزستان مسئولیت سدهای این استان را نیز بر عهده دارد نحوه پایش سدها و مكانیزم تخلیه آب دشتها و همچنین مشكلات مسیر نهرها در بالادست این استان مورد كنكاش قرار گرفت.
بنی هاشمی با اشاره به شایعاتی كه در مورد شكست سدها درمنطقه خوزستان منتشر شده است افزود: با توجه به نوع سازه سدها شكست آنها بعید به نظر می رسد و وضعیت سدها كنترل می شود.
وی ادامه داد: مردم در مورد اخباری كه می شنوند به دانشگاهها و مراجع علمی اعتماد دارند و این افراد تاثیرگذار باید در اطلاع رسانی صحیح به مردم باید پیشگام باشند.
1922/2030