صنایع كوچك خراسان رضوی 38 میلیون دلار كالا صادر كردند

مشهد- ایرنا- مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی گفت: شركتهای مربوط به صنایع كوچك مستقر در شهركها و نواحی صنعتی این استان با كمك شركتهای مدیریت صادرات پارسال 38 میلیون دلار كالا در حوزه های مواد غذایی، ابزارآلات و قطعات خودرو صادر كردند.

مسعود مهدی زاده مقدم روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پنج شركت مدیریت صادرات در شهركهای صنعتی خراسان رضوی خدمات مشاوره ای در حوزه بازاریابی و فروش به شركتها ارائه می دهند كه به صادرات آنها كمك زیادی كرده است.
وی ادامه داد: همچنین پارسال 127 هكتار زمین در شهركها و نواحی صنعتی خراسان رضوی در قالب انعقاد 256 قرارداد با سرمایه داران واگذار و در نتیجه راه اندازی واحدهای صنعتی جدید هزار و 693 فرصت شغلی ایجاد شد.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی به واگذاری 85 هكتار زمین طی سال 1396 در محدوه های صنعتی این استان به سرمایه گذاران اشاره و بیان كرد: میزان واگذاری زمین در شهركها و نواحی صنعتی خراسان رضوی در سال 1397 حدود 49 درصد بیشتر از سال 1396 بود.
وی گفت: پارسال 58 پروژه عمرانی در حوزه زیرساختی نظیر آب، راه و ابنیه فنی، برق، گاز و تلفن نیز در شهركها و نواحی صنعتی خراسان رضوی با هزینه 272 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شد.
مهدی زاده مقدم افزود: با اجرای این پروژه ها میزان برخورداری واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی خراسان رضوی در آب 100 درصد، در نیروی برق 100 درصد، در گاز 85 درصد، در تلفن 95 درصد و در اینترنت به 95 درصد رسید.
وی به فعالیت دو هزار و 569 واحد صنعتی در 48 شهرك و ناحیه صنعتی خراسان رضوی اشاره و بیان كرد: اشتغال ایجاد شده به ازای هر هكتار زمین در شهركها و نواحی صنعتی استان 54 نفر، به ازای هر لیتر آب تامین شده 80 نفر، به ازای هر مگاوات ساعت برق 113 نفر است.
7489/1858