افزايش درآمدهاي غيرنفتي مشخصه اقتصاد پوياست

گچساران - ايرنا - مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران گفت: افزايش درآمدهاي غير نفتي مانند ماليات مشخصه شاخص اقتصاد پوياست.

به گزارش ايرنا،هوشنگ صيدالي روز سه شنبه درديدار با مديركل امورمالياتي كهگيلويه وبويراحمد به حياتي بودن نقش پرداخت ماليات در تامين منابع مالي كشور اشاره كرد و افزود:در شرايطي كه مقوله كاهش وابستگي به اقتصاد نفتي نيازي ضروري است، بايد رويكرد وصول ماليات به شناسايي منابع و فعاليت هاي غيرنفتي باشد درحالي كه هنوز بخش زيادي از درآمدهاي مالياتي مربوط به نفت است.
وي با بيان اينكه جذب سرمايه و اجراي طرح هاي جديد لازمه حركت در مسير توسعه اقتصادي افزايش درآمد و وصول ماليات است كه در شرايط كنوني محدوديت هاي زيادي براي تحقق اين اهداف وجود دارد.
وي بيان كرد: كمك به رونق توليد،توسعه خدمات رفاهي و عمراني منطقه از اولويت شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران است.
وي نبود مراكز بنگاه هاي اقتصادي و شركت هاي توانمند در بخش خصوصي كهگيلويه و بويراحمد را يادآور شد و اظهار داشت كه اين خلاء توقعات زيادي را براي جبران نيازهاي ديگر بخش ها متوجه شركت بهره برداري نفت و گاز كرده است.
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران يكي از شركت‌هاي مهم زير مجموعه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران است.
اين شركت با بهره گيري و توانمندي از 10 واحد بهره برداري، پنج كارخانه نمك‌زدايي در مدار، 2 كارخانه نمك‌زدايي در دست اقدام، 11 ايستگاه فشار و تزريق گاز، سه مجتمع بزرگ پالايشگاهي گاز و گازمايع، سيستم گاز آغار و دالان مشتمل بر ۱۲ دستگاه شيرگاه و لخته گير مايع و چندين واحد آزمايشگاه شيميايي، 6 واحد آبرسان، حدود 110 تفكيك گر سرچاهي و بوستري، 3 ايستگاه برق فشار قوي و بيش از ۶۷۰۰ كيلومتر خطوط لوله از قطر ۴ تا ۵۲ اينچ دارد.
مديركل امورمالياتي كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين ديدار گفت: اگرچه شكوفايي اقتصاد غيرنفتي مهمترين اولويت و نياز كشور است اما نفت هنوز مهمترين شريان حياتي اقتصادي كشور است.
محمد علي غفازي افزايش درآمدهاي مالياتي درسال جاري را يادآور شد هنوز بخش زيادي از وصول ماليات اين استان مربوط به نفت است.
وي با اشاره به تعامل خوب دو مجموعه شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران و امورمالياتي افزايش درآمدهاي مالياتي از منابع غيرنفتي را از برنامه هاي امور مالي دانست.
دراين نشست راهكارهاي همكاري شركت بهره برداري نفت و گاز و اداره كل امورمالياتي با حضور مديران و كارشناسان اين دو مجموعه مورد بررسي و تبادل نظر قرارگرفت.
امروز همچنين فرماندار گچساران و مديركل امور مالياتي كهگيلويه و بويراحمد با هم ديدار داشتند.
فرماندارگچساران در اين نشست يكي از بحث هاي مهم تامين منابع مالي كشور را ماليات دانست و گفت: ضرورت قطع وابستگي كشور به نفت دستيابي به منابع غيرنفتي ازجمله ماليات يك ضرورت حياتي است.
علي خوان پايه افزود:اين امر ضرورت اصلاح ساختار ها و پيشگيري از فرار مالياتي ،شفافيت بخشي ، عدالت مالياتي با رصد درآمدها و وصول ماليات بويژه از درآمدهاي نجومي را دو چندان كرده است.
وي اظهار داشت: هر فعال و مجموعه اقتصادي به ميزان بهره مندي از خدمات و درآمد بايد سهم دولت را درقالب ماليات پرداخت كند.
فرماندار گچساران اضافه كرد:اقتصادكشور دست مردم و بخش خصوصي است و آنچه كه درقالب ماليات بعنوان حقوق دولت پرداخت مي شود ،هرگز متناسب با آنچه كه بايد پرداخت شود نيست و اين امر بازنگري درامر فرآيند وصول ماليات را مي طلبد.
وي تغييرنگاه فرهنگي را لازمه حصول موفقيت درزمينه ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي دانست
فرماندار گچساران عنوان كرد: بخش زيادي از اقتصادجامعه دست بخش خصوصي است و اين پتانسيل اقتصادي دست حدود۱۰درصد از جمعيت است كه اين مولفه پيامدهاي سوئي براي اقتصاد عمومي عادلانه دارد كه بايد تلاش شود ماليات دانه درشت بيشتر رصد و وصول شود.
وي رسالت امورمالياتي در تامين منابع مالي كشور را حساس و مهم توصيف و از فعاليت اين مجموعه تقديركرد.
مديركل امورمالياتي در ديدار با فرماندار گچساراننيز با اشاره به نقش ماليات در تامين رفاه عمومي همكاري و هم افزايي مديران براي كمك به تحقق اهداف مالياتي تاكيدكرد.
محمد علي غفاري به پرداخت ميلياردها ريال اعتبارسالانه از محل ماليات برارزش افزوده و عوارض آلايندگي به شهرهاي كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: اين مهم با تلاش مجموعه تلاشگر امورمالياتي ممكن مي شود.
8143/1662