شهروند گچساراني بخشي از فروشگاه خود را كتابخانه كرد

گچساران - ايرنا - سيد مجتبي پاكزاد كه در محل كوي پانصد دستگاه شهر دوگنبدان مركزشهرستان مشغول كسب روزي حلال است بخشي از فروشگاه خود را تبديل به كتابخانه كرده است.

به گزارش ايرنا، اين شهروند درباره اين اقدام ارزشمند گفت: كتاب هاي موجود در اين كتابخانه كوچك به صورت امانت به شهروندان داده مي شود.
وي هدف خود از اين اقدام را ترويج فرهنگ مطالعه و كمك به دانش آموزان و جوانان براي دسترسي آسان به كتاب ذكر كرد.
پاكنژاد معتقد است كتاب و كتابخواني‌ به عنوان سرمايه‌هاي علمي و فرهنگي نسل جوان و نوجوان مورد نياز هر محله مسكوني است.
پس از اقدام اين كار فرهنگي رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي گچساران از اين كتابخانه بازديد و از اين شهروند قدرداني كرد.
كورش حسني در اين بازديد گفت:ايجاد كتابخانه در فروشگاه براي نخستين بار در شهرستان‌ گچساران انجام شده و اين اقدام نويدبخش حركتي فرهنگي براي افزايش سرانه مطالعه است.
وي با اشاره به جايگاه ويژه كتاب و كتابخواني در دين اسلام تصريح كرد: كتاب راه و روش درست زيستن، رسيدن به سعادت و كمال را فراهم مي‌كند.
وي بيان كرد: گچساران 12 كتابخانه عمومي دارد كه بيش از 80 هزار نسخه كتاب در موضوع‌هاي مختلف ادبي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي و علمي در كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان وجود دارد.
حسني ابراز كرد: در دولت تدبير و اميد پنج كتابخانه با زير بناي بيش از 2 هزار متر مربع و اعتبار 14 ميليارد و 200 ميليون ريال به فضاهاي فرهنگي اين شهرستان اضافه شد.
رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي گچساران گفت: تعداد مراجعه كنند گان به كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان قبل از دولت يازدهم چهار هزار نفر بوده كه هم اكنون به هشت هزار و 300 نفر رسيده است.
مساحت كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان بيش از 28 هزار متر مربع است.
شهرستان 124 هزار نفري گچساران در جنوب غربي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد.
8143/1662