طرح دو فوریتی تحریم شركت آمریكایی آیفون در مجلس تدوین شد

تهران - ایرنا - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی تحریم شركت آمریكایی آیفون را تهیه كرده اند.

احمد امیر آبادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: طرح دو فوریتی تحریم شركت آمریكایی آیفون با یك ماده واحده و 6 تبصره از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
در ماده واحده این طرح آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون از ثبت تلفن همراه گوشی های متعلق به شركت آمریكایی آیفون خودداری كرده و ارایه هرگونه خدمات به این شركت و شركت های وابسته به آنها و نمایندگی های آنها ممنوع و مسئولیت اجرای این قانون به عهده شخص وزیر است.
در تبصره یك این ماده آمده است: ورود و آزاد سازی محصولات این شركت ممنوع بوده و كمرگ جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این تبصره است.
براساس تبصره دو این ماده، تبلیغات محصولات این شركت در داخل كشور ممنوع بوده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف به نظارت مستمر به این موضوع است.
در تبصره سه ماده واحده این طرح آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش محصولات این شركت خودداری كرده و ممنوع اعلام می كند.
براساس تبصره چهار این ماده بانك مركزی جمهوری اسلامی از تخصیص هر گونه ارز با هر قیمتی برای واردات محصولات این شركت خودداری می كند.
در تبصره پنج این ماده آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مكلف است هماهنگی های لازم برای پیوستن امت اسلامی و كشورهای همپیمان و همسایه به این تحریم را به عمل آورد.
براساس تبصره 6 این ماده، بهره مندی مقام ها (موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری) از محصولات این شركت آمریكایی ممنوع است.
سیام**9121**1751ه