۲۷ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۴۹
کد خبر: 83280853
۰ نفر
برنجكاری مازندران برنده اصلی سیلاب

ساری- ایرنا- اگرچه سیلاب به بخش زیادی از زمین های كشاورزی مازندران خسارت زد اما با تكمیل ظرفیت منابع آبی آببندان ها، سدها و افزایش دبی آب رودخانه ها نه تنها محدودیتی در كشت برنج بر خلاف سال قبل وجود ندارد، بلكه سطح زیر كشت شالی تا 10 هزار هكتار نسبت به سال قبل بیشتر می شود.

بر اساس اعلام سازمان جهاد كشاورزی مازندران اگرچه سیلاب اواخر اسفندماه 97 و فروردین 98 به 91 هزار هكتار زمین های باغی و كشاورزی استان خسارت جدی وارد كرده اما شركت آب منطقه ای استان نیز اعلام كرد كه تمام 10 سد بزرگ و كوچك با ظرفیت 350میلیون مترمكعب و 800قطعه آب بندان با ظرفیت 370میلیون مترمكعب تكمیل و دبی آب 120 رودخانه اصلی و فرعی استان نیز مطلوب است.
خسارت های فوق هر چند بخشی از شالیزارهای استان را نیز شامل شده است اما با توجه به زمان كافی برای بازگشت كشت و نیز نشا بویژه در شرق استان، برنجكاری مازندران می تواند از این مساله براحتی عبور كند.
بویژه اینكه در سالهای اخیر شرق مازندران به علت كم ابی همیشه مشكل كشت برنح داشته است كه با بارندگیهای اخیر اراضی این منطقه قابلیت كشت برنج را دارد.
افزایش سطح كشت از ارقام محلی به پرمحصول كیفی كه اختلاف 2 تن برنج سفید در هر هكتار دارد و همچنین افزایش قابل پیش بینی كشت دوم به 2 روش نشاء مجدد و رتون نیز ، مقدار تولید را امسال بیشتر می كند.
ذكر این نكته نیز مهم است با توجه به نقش استان مازندران در امنیت غذایی كشور، استاندار مازندران خواستار توجه جدی تر قوای سه گانه بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حل مشكلات كشاورزان استان بویژه در بخش های سیلزده های شد و گفت كه امنیت غذایی كشور در حل مشكلات زیرساختی كشاورزی مازندران است.
بر همین اساس احمد حسین زادگان بر لزوم هر چه سریعتر آماده سازی زمین و خاك كشاورزی سیلزده مازندران به فعالیت كشت و كار و تولید تاكید كرد و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی را برای حل این بخش توجه داده است.
خسارت سیل به كشاورزی مازندران، حدود 6هزار میلیارد ریال برآورد شده است كه در بخش زراعت برنج، گندم، جو و كلزا حدود یك هزار و 240 میلیارد ریال، باغبانی شامل مركبات، توت فرنگی و سیاه ریشه 2هزار و 800 میلیارد ریال و مابقی خسارت ها در تلفات دام و طیور و تخریب امور زیربنایی و تاسیسات كشاورزی است.
**تحقق سال رونق تولید با افزایش تولید برنج در مازندران
رئیس اداره برنج سازمان جهاد كشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت مناسب منابع آبی محدودیت و خط قرمزی در كشت برنج بر خلاف سال قبل در استان وجود ندارد، گفت: به طور واقعی امسال سطح زیر كشت شالی تا 10 هزار هكتار نسبت به سال قبل افزایش می یابد.
ابراهیم قربان نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پارسال حدود هشت هزار هكتار از زمین های شرق مازندران به دلیل كمبود آب به ویژه كاهش 70 درصدی ذخیره آب پشت سد شهید رجایی ساری زیر كشت برنج نرفته است.
وی با بیان اینكه حدود 2هزار هكتار از زمین های شالیزاری شرق مازندران نیز سال گذشته پس از نشا كاری به دلیل خشكسالی به مرحله رشد و برداشت نرسیده است، ادامه داد: فقط با زیركشت رفتن 10 هزار هكتار حدود 45هزار تن برنج سفید امسال بیشتر تولید می شود.
وی با بیان اینكه به طور یقین با توجه به وضعیت مناسب آب كشت رقم پرمحصول كیفی از جمله 'فجر ' و ' شیرودی ' امسال بیشتر می شود، گفت: از آنجاییكه مقدار عملكرد در رقم محلی طارم و پرمحصول درهر هكتار تا 2 تن برنج است، افزایش تولید در این بخش نیز قابل توجه خواهد بود.
وی با بیان اینكه امسال كشت مكانیزه از 52هزار هكتار به حدود 60 هزار هكتار افزایش می یابد، ادامه داد: امسال تعداد بانك نشا نیز از 80 واحد به 85 واحد افزایش یافت.
قربان نژاد با اشاره به اینكه امسال كشت ارقام پرمحصول نیز از 47هزار هكتار به 55هزار هكتار افزایش می یابد، بیان داشت: وضعیت آب در سدها و آب بندان های مازندران بسیار مطلوب و خوشحال كننده است .
جهاد كشاورزی مازندران سال گذشته در آستانه آماده شدن شالیكاران این استان برای كشت برنج به آنها اخطار كرده است با توجه به كاهش بارندگی و كم شدن ذخایر آبی پشت سدها و تالاب ها از كشت ارقام پرمحصول برنج خودداری كنند.
ارقام غالب كشت برنج در مازندران ارقام محلی نظیر طارم محلی و هاشمی است ولی ارقام پرمحصولی مانند ' شیرودی ' ، ' فجر ' و ' ندا ' نیز در این استان كشت می شود.
ارقام پرمحصول بر اساس اظهارات كارشناسی به دلیل طول دوره رشدشان حدود 25 تا 35 روز بیشتر از ارقام محلی است ، نیاز آبی آنها هم سه هزار متر مكعب در هكتار بیشتر است.
میزان آب مصرفی اراضی شالیزاری به ازای هر هكتار به طور میانگین در ارقام محلی هشت تا 9 هزار مترمكعب است ولی در ارقام پر محصول تا 12 هزار متر مكعب افزایش می یابد.
عملكرد برنج رقم شیرودی و فجر در هر هكتار هفت تن شلتوك است و برای رقم ندا هم به هشت تا هشت و نیم تن می رسد. میزان عملكرد ارقام سنتی مانند طارم محلی و هاشمی حدود پنج تن شلتوك است.
رئیس اداره برنج سازمان جهاد كشاورزی مازندران همچنین گفت: شرائط برای كشت دوباره به 2روش رتون و نشاء مجدد امسال مهیا تر است و افزایش چشم گیری خواهد داشت.
پارسال حدود 25 هزار هكتار از زمین های شالیزاری مازندران دوباره نشاكاری و 35 هزار هكتار نیز به روش ' دونوچ ' یا پرورش ساقه شالی كشت دوباره شد.
بنابر امار ارائه شده سال گذشته از 220هزار هكتار از اراضی شالیزاری مازندران حدود یك میلیون تن برنج برداشت شد.
6990/1899