تغییر روند تصمیم گیری مغز امكان پذیر شد

تهران – ایرنا – مطالعات اخیر محققان دانشگاه پلی موث در انگلیس نشان می‌دهد با استفاده از امواج مافوق صوت كم‌شدت، می‌توان فعالیت مغز را در بخش‌هایی به طور بازگشت‌پذیر تغییر داد و این دستاورد می‌تواند در روند تصمیم‌گیری مغز موثر باشد.

به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیكال اكسپرس، محققان با مطالعه روی میمون‌های ماكائو كه نوعی نخستی سان هستند، دریافتند تفكر خلاف واقع با بخش جلویی مغز موسوم به قشر سینگولیت قدامی ارتباط دارد. محققان نشان دادند با هدف‌گیری نورون‌های موجود در این بخش از مغز با استفاده از امواج مافوق صوت كم‌شدت می‌توان فرآیند این نوع تفكر را تغییر داد.
تفكر خلاف واقع یك فرآیند شناختی بسیار مهم است كه انسان‌ها و جانوران با استفاده از آن نه تنها بر اساس تجربیات موجود بلكه از طریق مقایسه این تجربیات با رخدادهای جایگزین، اقدام به تصمیم‌گیری می‌كنند.
محققان دریافتند درصورتی كه نورون‌های قشر سینگولیت قدامی به درستی كار نكنند، تفكر در خصوص رخدادهای جایگزین امكان‌پذیر نخواهد بود حتی اگر چنین رخدادهایی كاملا در دسترس باشند. به اعتقاد محققان، این پدیده در مورد برخی بیماری‌های روانی كه موجب بروز رفتارهای ناكارآمد در افراد می‌شود، رخ می‌دهد.
به گفته محققان، این تحقیقات كه برای اولین بار در جهان انجام شده، از دو جهت دارای اهمیت است. اول این كه محققان توانستند نقش حیاتی قشر سینگولیت قدامی را در انتخاب بهترین گزینه در زمان تصمیم‌گیری مشخص كنند. دوم این كه محققان نشان دادند با استفاده از امواج مافوق صوت كم‌شدت می‌توان فعالیت مغز را در بخش‌هایی از مغز به طور بازگشت‌پذیر تغییر داد.
گزارش كامل این تحقیقات در نشریه Nature Neuroscience منتشر شده است.
علمی **9259**1485