معاون فرماندار : 20 واحد توليدي و صنعتي فرديس رفع موانع شد

كرج - ايرنا - معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار فرديس گفت: سال گذشته 20 واحد توليدي و صنعتي در اين شهرستان رفع موانع شدند.

به گزارش ايرنا، تيمور ولي پور روز سه شنبه در نشست كارگروه رونق توليد شهرستان فرديس افزود: پيش از اين رفع موانع واحدهاي صنعتي در استانداري انجام مي گرفت كه با تصميم مثبت استاندار در اواخر سال 97 اين موضوع به فرمانداري فرديس تفويض اختيار شد تا رفع موانع واحدها در خود شهرستان انجام شود.
وي اضافه كرد: بعضي از اين واحدها غيرفعال و يا نيمه فعال بودند كه در كارگروه فرديس فعال و بعضي از واحدها توسعه داده شد.
وي با اشاره به اينكه براي كارگروه رفع موانع توليد در فرديس سامانه رونق توليد از ارديبهشت ماه فعال مي شود، گفت: واحدهايي كه در راستاي توليد مشكل و موانعي دارند در اين سامانه ثبت نام مي كنند و اداره صنعت ،معدن و تجارت به عنوان دبير اين كارگروه به سامانه دسترسي دارد.
معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار فرديس گفت: اگر واحدهاي توليدي و صنعتي كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش ، بيمه تامين اجتماعي، مالياتي دارند در اين سامانه ثبت نام مي كنند و در راستاي رونق توليد به مشكلات رسيدگي مي شود.
ولي پور افزود: واحدهاي توليدي و صنعتي مصوباتي كه در اين كارگروه مصوبه مي شود به عنوان حكم قانون را دارد و دستگاهها موظفند مصوبه اي كه در كارگروه گذرانده شده را عملياتي و اجرايي كند.
وي اضافه كرد: طبق قانون بتوانيم با كمترين مشكل رفع رجوع شود تا اين واحد بتواند به توليد خود ادامه دهند.
7413/6993