سالانه 5 هزار نفر به تعداد كم شنوايان كشور اضافه مي شود

تهران- ايرنا- رئيس انجمن شنوايي سنجي ايران گفت: بررسي هاي جهاني نشان داده است تا سال 2020، از هر 20 نفر يك نفر درگير افت شنوايي مي شود و در واقع سالانه چهار تا پنج هزار نفر به تعداد افراد كم شنوا در كشور اضافه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حوزه سلامت ايرنا، علي قهرماني روز سه شنبه در يك نشست خبري افزود: هر فرد ناشنوا و كم شنوا اگر به موقع تشخيص و درمان نشود، 10 ميليارد ريال هزينه به جامعه تحميل مي كند.
وي تاكيد كرد: بحث ناشنوايي و كم شنوايي بسيار مهم تر و متفاوت تر از بيماري هاي ديگر است. اين افراد در سنين پايين دچار اختلال رشد، تكلم و گفتار زباني شده و در آموزش و كسب شغل دچار مشكل مي شوند.
قهرماني اظهار داشت: بررسي‌هاي جهاني نشان داده است كه درآمد افراد ناشنوا و كم شنوا 33 درصد زير افراد هم سطح آنها است و شرايط زندگي آنها با توجه به عدم ثبات اقتصادي، دشوار است.
رئيس انجمن شنوايي سنجي با انتقاد از اينكه نبود وحدت رويه بين ساختارهايي كه به افراد ناشنوا و كم شنوا خدمات ارائه مي‌دهند، مشكلاتي را براي آنها ايجاد كرده است، ادامه داد: در كشور خدمات غربالگري تشخيص و درمان ناشنوايي و كم شنوايي از 15 سال گذشته آغاز شده و شناسايي نوزاد ناشنوا و كم شنوا فقط در 48 ساعت اوليه زندگي و درمان زودهنگام مي تواند وي را از نعمت شنوايي بهره مند كند.
وي با بيان اينكه اختلالات شنوايي نوزادان بسيار پيچيده است، افزود: افراد ناشنوا و كم شنوا از كودكي تا پيري دچار مشكلات عديده اي در جامعه هستند كه بايد امكانات حمايتي براي آنها در جامعه از جمله دريافت سمعك و كاشت حلزون با توجه به شرايط اقتصادي امروز درنظرگرفته شود.
اجتمام*9022*1834