10 ميليارد ريال وام خشكسالي به عشاير شيروان پرداخت شد

بجنورد- ايرنا- رييس امورعشايري شيروان گفت: سال گذشته، 10 ميليارد و 300 ميليون ريال وام خشكسالي براي عشاير اين شهرستان خراسان شمالي پرداخت شد.

علي ابراهيمي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ميزان وام به 206 خانوار عشايري با كارمزد 6 درصد و مدت بازپرداخت پنج ساله داده شد كه بدهكار نبودن عشاير به بانك ها و برخورداري آنان از وام براي اولين بار، از جمله شرايط پرداخت به اين قشر بود.
وي گفت: همچنين با همكاري عشاير و كميته امداد، 145 خانوار عشايري به مبلغ 66 ميليارد ريال براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي و تشكيل پرونده دادند و بسياري از آنان موفق به دريافت آن شدند.
ابراهيمي با بيان اينكه تعدادي به خاطر نداشتن ضامن موفق به دريافت تسهيلات نشدند افزود: اين تسهيلات پنج ساله با كامرزد 6 درصد است كه استقبال خوبي از سوي عشاير براي دريافت آن صورت گرفت.
رييس امور عشايري شيروان گفت: تسهيلات پرداخت شده در زمينه دامداري، تامين علوفه، پرواربندي، تامين گوشت قرمز و ساير موارد و مشكلات عشاير شهرستان بوده است.
ابراهيمي افزود: در سال گذشته از محل سامانه كارا، 18 طرح اشتغالزايي براي عشاير اين شهرستان به مبلغ 14 ميليارد و 400 ميليون ريال جذب شد كه 17 طرح مربوط به دامداري، صنعتي و يك طرح به كشت گياهان مقاوم به خشكسالي بود.
شهرستان شيروان 2 هزار و 800 خانوار عشايري با جمعيتي حدود 15 هزار نفر دارد كه در قالب 9 طايفه 350 هزار راس دام سبك در اختيار دارند.
7186/ 6042