۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸
کد خبر 83280658
۰ نفر
پيك مصرف برق خوزستان كاهش يافت

اهواز - ايرنا- مدير بازار شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه پيك مصرف برق سال 97 نسبت به سال 96 به ميزان 3.69 درصد كاهش داشته است گفت:واحدهاي توليدي خوزستان در سال 97، حدود 37 هزار و 260 گيگاوات ساعت برق توليد كردند.

فرامرز شادفر روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: سهم نيروگاه هاي برق آبي 29 درصد و سهم نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي 71 درصد كل انرژي توليدي خوزستان در سال 97 بوده است.
وي تصريح كرد: از 26 هزار و 590 گيگاوات ساعت برق توليدي نيروگاه هاي حرارتي و گازي استان، 49 درصد توسط بخش دولتي ( نيروگاه هاي رامين و ماهشهر) و 51 درصد توسط نيروگاه هاي بخش خصوصي ( آبادان، زرگان، بهبهان، ماهشهر و فجر) توليد و به شبكه تحويل شده است.
مدير بازار شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: نيروگاه هاي حرارتي و گازي استان در اين دوره به طور متوسط در هر روز بيش از 73 گيگاوات ساعت برق توليد و به شبكه تحويل داده اند.
شادفر انرژي مصرفي سال 97 را 36 هزار و 241 گيگاوات ساعت عنوان كرد كه 2.89 درصد نسبت به سال 96 كاهش داشته است.
وي تاكيد كرد: شركت برق منطقه اي خوزستان تمهيدات لازم براي تامين برق مطمئن و پايدار را براي كليه مشتركين درتمامي فصول سال فراهم نموده اما به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و استفاده بهينه از انرژي الكتريكي ضرورت مديريت مصرف برق امري لازم و ضروري است.
تابستان سال 97 به دليل گرماي هوا و به منظور جلوگيري از قطع احتمالي برق ساعات كار ادارات در استان خوزستان كاهش يافت.
به گفته استاندار خوزستان ميانگين قطعي برق خوزستان براي هر نفر هزار دقيقه در سال است در حالي كه اين عدد در خراسان رضوي 72 دقيقه است كه اين امر نشان مي دهد در دهه هاي گذشته براي زيرساخت برق خوزستان سرمايه گذاري نشده است.
9887/6068