اسیدهای چرب امگا3 موجب تسریع ایجاد سلولهای بنیادی قلب می شود

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی اظهار داشت: اسیدهای چرب امگا 3 سبب رشد و تكمیل سلول های بنیادی قلبی شده و روند ایجاد آن را تسریع می بخشد.

دكتر ناصر اقدمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: این طرح با موفقیت مرحله حیوانی خود را پشت سر گذاشته و با نهایی شدن آن، می توان كمك ارزنده ای به كودكان دچار مشكلات قلبی كرد.
وی پیش بینی كرد كه استفاده از این سلول های بنیادی در دوران جنینی یا نوزادی بتواند تاثیر خوبی بر روند بهبود ضایعات قلبی داشته باشد.
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی هم اعلام كرد: اسید‌‌‌‌‌‌های چرب امگا 3 و اسكوربیك اسید با محافظت از سلول‌‌‌‌ ‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌ ‌‌های بنیادی، تأثیر سلول درمانی را افزایش می‌‌‌‌ ‌‌دهند.
یكی از مهمترین مشكلات در سلول درمانی ضایعات قلبی، مرگ سلول‌‌‌‌‌ های پیوند یافته به علت استرس اكسیداتیو (تولید رادیكال‌های آزاد اكسیژن) است.
تحقیقات پژوهشگران نشان داد كه اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا 3 از جمله ایكوساپنتانوئیك اسید (EPA)، دوكوزاهگزانوئیك اسید (DHA) و اسكوربیك اسید (AA) در بهبود ضایعات قلبی موثر هستند.
به منظور بررسی اثر این اسید‌‌‌‌‌های چرب در بهبود زنده‌مانی سلول‌‌‌‌‌های قلبی تمایز یافته از سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسان در شرایط استرس اكسیداتیو، دكتر اقدمی، دكتر بهاروند، پریسا شعبانی و همكارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشكی ارتش، دانشگاه تهران و دانشگاه ایران، پژوهشی را طراحی كردند كه طی آن سلول‌‌‌‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی، نخست در معرض اسید‌‌‌‌‌های چرب EPA، DHA و AA قرار گرفتند، سپس استرس اكسیداتیو با استفاده از H2O2 به آنان وارد شد. در نهایت زنده‌مانی و دیگر ویژگی‌‌‌‌‌های سلول‌‌‌‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش كه در مجله بین‌‌‌‌‌المللی BioFactors به چاپ رسیده است، نشان داد تیمار شدن با اسید‌‌‌‌‌های چرب یادشده پیش از استرس اكسیداتیو باعث افزایش بیان اكسیژناز و ژن‌‌‌‌‌های قلبی می‌شود و اثر استرس اكسیداتیو را كاهش می‌‌‌‌‌دهد.
همچنین پیوند سلول‌‌‌‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسان كه با اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا 3 تیمار شده بودند، به قلب موش دچار ضایعه قلبی و مقایسه آن با پیوند سلول‌‌‌‌‌های تیمار نشده، نشان داد تیمار با اسید‌‌‌‌‌های چرب نامبرده باعث ارتقاء اثر‌ درمانی سلول‌‌‌‌‌های پیوند شده می‌‌‌‌‌شود.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌‌دهد تیمار سلول‌‌‌‌‌های قلبی با اسید‌‌‌‌‌های چرب EPA، DHA و AA پیش از پیوند می‌‌‌‌‌تواند اثر سلول درمانی در ضایعات قلبی را بهبود بخشد.
علمی** 1201 **1485