تغییر جریان رودخانه ها از مهمترین عوامل بروز سیل است

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می گوید: دخل و تصرف انسانی سبب تغییر جریان بسیاری از رودخانه ها و در نتیجه بازگشت منابع آبی و وقوع سیل است.

محمد شریفی كیا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهار داشت: میزان بارش های شدید اساسی ترین عامل وقوع سیل در هر منطقه است اما خسارت ها و آسیب های ناشی از سیل اخیر در بسیاری از استان های كشور به سبب آمادگی نداشتن جامعه در مواجهه با مخاطرات طبیعی است.
وی افزود: تخریب منابع طبیعی، سازه های غیركارشناسانه، مدیریت نامناسب در مواجهه با حوادث و مخاطرات و... هریك در وقوع این سیل و افزایش خسارت های ناشی از آن موثر است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در تسریع اراضی، جاده سازی، ساخت و سازها و... باید به آبراهه ها و در مجموع حفظ الگوی طبیعی سرزمین توجه شود؛ یكی از اساسی ترین دلایل وقوع سیل اخیر بی توجهی به مسیرهای عبوری رودها و رودخانه ها است.

**مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت تدوین یك طرح جامع
شریفی كیا عنوان كرد: مجموعه مخاطرات طبیعی در كشور باید به صورت یك زنجیره به هم پیوسته مورد بررسی قرار بگیرد؛ با انجام این مهم رویداد مخاطره های طبیعی تعدیل می شود. به عنوان مثال فرونشست زمین كه بر اثر بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی رخ می دهد، به عنوان یك پدیده مورفولوژیكی (زیستی) وجود دارد اما دیگر به عنوان یك مخاطره زیان بار نخواهد بود.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: به عبارت دیگر مدیریت مخاطرات طبیعی نیازمند تدوین یك طرح جامع است و جامعه دانشگاهی نیز در این زمینه مسئولیت بسیار خطیری برعهده دارد.
وی افزود: براساس تصاویر ماهواره بسیاری از حریم های رودخانه و همچنین مسیرهای عبوری منابع آبی تصرف شده است؛ این در حالی است كه به هیچ عنوان نباید مسیر جریان آب تغییر داده شود.
به عقیده شریفی كیا این مسئله باید به فرهنگی عمومی بدل شده و در حال حاضر نیز مردم آمادگی پذیرش گفته های كارشناسان را مبنی بر حفظ حریم رودخانه حتی در مقیاس های بسیار كوچك دارند.
وی خاطرنشان كرد: اگر این مهم اتفاق بیفتد، سیلاب ها نه به عنوان مصیبت كه به دیده نعمت نگریسته می شوند؛ چراكه تعیین كننده نعمت یا مصیبت نحوه برخورد و مدیریت مسئله است.

**بهره برداری از سیلاب ها
شریفی كیا همچنین در خصوص بهره برداری از سیلاب ها اظهار كرد: در صورت آمادگی زیرساخت های كشور امكان ذخیره سازی آب ها در حجم بسیار زیادی وجود دارد.
وی یادآور شد: وقوع سیلاب ها در بازپروری خاك، حذف ریزگردها، احیاسازی تالاب ها، آب گیری رودها و رودخانه ها موثر است؛ بعد از فرونشینی سیل، سیلاب ها بر روی مزارع و زمین های قابل كشت نیز سرازیر می شود و خاك منطقه را غنی می سازد.
شریفی كیا تصریح كرد: به عنوان مثال در استان خوزستان نزدیك به 635 كیلومتر مربع و در استان گلستان نیز 122 كیلومتر مربع از اراضی به زیر آب رفته است. این خاك بعد از فرونشینی سیلاب ها برای فعالیت های كشاورزی بسیار مناسب است.
به گزارش ایرنا سیل اخیر در استان های گلستان، لرستان و خوزستان یكی از بی سابقه ترین سیل ها در دهه های اخیر در كشور به شمار می رود كه خسارت های بسیاری را نیز در این مناطق برجای گذاشته است.

**9484**1601**