برگزاري كارگاه آموزشي نشريات دانشجويي دانشگاه تهران

تهران-ايرنا- كارگاه آموزشي نشريات دانشجويي دانشگاه تهران در باشگاه دانشجويان در روزهاي 4،5 ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از دانشگاه تهران، كارگاه آموزشي نشريات دانشجويي دانشگاه تهران با سرفصل‌هايي چون قالب‌هاي نوشتاري، روزنامه نگاري و خبرنويسي، حقوق نشريات و گرافيك و صفحه آرايي، برگزار مي‌شود.
قالب‌هاي نوشتاري چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 ساعت 8 تا 12، روزنامه‌نگاري و خبرنويسي، چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 ساعت 13:30 تا 17:30، حقوق نشريات، پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 ساعت 8 تا 12، گرافيك و صفحه آرايي، پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 ساعت 13:30 تا 17:30 برگزار مي شود.
شركت در اين كارگاه‌ها براي اعضاي نشريات دانشجويي و ساير دانشجويان دانشگاه تهران رايگان است و امكان شركت ساير دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در كارگاه‌ها با پرداخت حق ثبت‌نام امكان‌پذير است.
علاقه‌مندان مي‌توانند با مراجعه به سامانه https://stdpub.ut.ac.ir و از لينك ثبت‌نام در گزينه دوره‌هاي آموزشي نشريات ثبت نام كنند.
مطابق ماده 15 دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه تهران، انتشار نخستين نسخه نشريه بعد از اخذ مجوز منوط به شركت در دوره‌هاي آموزشي نشريات است.
**9491**1601**