ابتكار: سهم اندك زنان ازمشاغل مديريتي درزمان قاليباف محقق نشد

تهران- ايرنا- معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده با تقدير از حكم برنامه سوم توسعه شهر تهران براي واگذاري 30 درصد از مشاغل مديريتي شهرداري به زنان گفت: زماني كه عضو شوراي شهر بودم سقف سياست‌گذاري ما واگذاري 10 درصد از مشاغل مديريتي شهر به زنان بود كه متاسفانه همين ميزان اندك نيز توسط آقاي قاليباف برآورده نشد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران، معصومه ابتكار در ديدار با مديران و كارشناسان زن شاغل در شهرداري تهران افزود: واگذاري 30 درصد از مشاغل مديريتي شهرداري تهران يك كار ارزشمند و مهم است كه بايد توسط خود زنان پيگيري و به نتيجه برسد.
وي با بيان اينكه 6 سال با راي مردم تهران عضو شوراي شهر بودم اظهارداشت: به همين دليل شناخت خوبي از وضعيت شهرداري و تحولات حاكم بر آن دارم؛ هرچند كه در آن برهه جهت گيري اصلي من در شوراي شهر، مسأله محيط زيست بود اما پيگير مسائل زنان و ارتقاي جايگاه زنان در شهر هم بودم.
ابتكار با تاكيد بر اينكه واگذاري مديريت به زنان تنها از بعد عدالت جنسيتي نيست تصريح كرد: زاويه ديد زنان به لحاظ حس مادرانه و زنانه‌اي كه دارند، در مديريت هم اثرگذار است و همانطور كه مشاهده مي شود هر جا كه زنان در ساختار و در سطوح سازماني حضور دارند مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري با جديت بيشتري دنبال مي‌شود.
وي گفت: عدالت جنسيتي يكي از مباحث مهم در برنامه ششم توسعه كشور است و در جلسه‌اي كه با شهرداران كلانشهرها داشتيم، بر اين نكته كه شهرداري‌ها بايد از سياست‌هاي كلان كشور در اين حوزه تبعيت كرده و عدالت جنسيتي به منصه ظهور برسانند، تأكيد شد.
معاون رئيس‌جمهوري ارائه خدمات به زنان در شهرهاي كوچك را با چالش‌هاي مهمي روبرو دانست و اضافه كرد: تهران در مقايسه با ساير شهرهاي كشور وضعيت بهتري دارد؛ پنج بوستان مادران و بيش از 20 شهربانو فرصت خوبي براي زنان تهراني ايجاد كرده اما همه اينها به نسبت جمعيت 8.5 ميليوني تهران، بازهم ناچيز است.
وي ادامه داد: نيمي از جمعيت شهر را زنان تشكيل مي‌دهند و اگر فرصت پيشرفت به زنان داده شود، بدون شك فضاي با نشاط تري را هم در شهرها شاهد خواهيم بود؛ زيرا زنان نگاه و سليقه متفاوتي در بهبود فضاي شهري دارند.

*17 درصد از مديران شهرداري تهران زنان هستند
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران نيز در اين ديدار با بيان اينكه زنان نقش مهمي در تدوين برنامه سوم توسعه شهر تهران داشته‌اند گفت: 17 درصد پست‌هاي مديريتي در شهرداري تهران در اختيار زنان قرار دارد.
سكينه اشرفي اضافه كرد: همچنين در اين برنامه، با حمايت شش زن عضو شوراي شهر تهران، يك حكم مخصوص در خصوص ارتقاي جايگاه زنان در شهرداري وارد شده است تا همگام با تلاش‌هاي صورت گرفته براي حضور زنان در مناصب مديريتي دولتي، در طول 5 سال آينده بتوانيم سهم 30 درصد و بالاتري را در مديريت شهري به زنان اختصاص دهيم.
وي با بيان اينكه پس از 110 سال از تاريخ بلديه تهران، براي اولين بار يك زن به عنوان معاون شهردار انتخاب شد خاطرنشان كرد: از 2 هزار و 176 مورد پست‌هاي مديريتي در شهرداري تهران، 374 نفر خانم هستند كه از نظر آماري يعني 17 درصد پست‌هاي مديريتي در اختيار زنان قرار دارد.
معاون شهردار تهران يادآور شد: البته عمده پست‌هاي اختصاصي به زنان از جمله شهرداران مناطق 7 و 8 تهران در دور اخير اختصاص داده شده است.
وي در ادامه به حضور پر رنگ زنان در پست‌هاي كارشناسي شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: زنان نقش اصلي را در تدوين برنامه سوم توسعه شهر تهران داشتند به طوريكه از هفت كميته تدوين برنامه، دبير چهار كميته را زنان تشكيل مي‌دادند.
اشرفي افزود: البته در گزارشي كه از بهره‌وري در شهرداري تهران تهيه و تقديم شهردار تهران شد، اعلام كرديم كه زنان بهره‌وري بالاترين از ساير كارمندان دارند و از اين جهت، جاي تقدير و تشويق وجود دارد.
وي همچنين از زحمات فاطمه راكعي به عنوان مديركل سابق امور زنان شهرداري تهران و زهرا بهروزآذر به عنوان مديركل جديد امور بانوان شهرداري تهران تقدير كرد و گفت: يكي از مشكلات ما در حوزه زنان اين است كه شبكه پشتيباني كننده زنان به خوبي شكل نگرفته كه براي ايجاد اين شبكه تلاش مي كنيم.
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران اظهارداشت: شهرداري تهران نقش جريان‌سازي براي شهرداري‌ شهرهاي ديگر دارد و شهرداري‌ها در بسياري از مسائل به عملكرد شهرداري تهران نگاه مي‌كنند؛ بنابراين عملكرد شهرداري در همه حوزه‌ها به خصوص حوزه زنان مي‌تواند منشاء بسياري از اقدامات در سطح كشور باشد.

تهرام/9353//1348