احياي تالاب ها و درياچه اروميه نبايد فراموش شود

تهران- ايرنا- دبيرستاد توسعه فناوري حوزه انرژي با بيان اينكه بارندگي هاي اخير موجب آبگيري دوباره تالاب ها و درياچه اروميه شده، گفت: نبايد اين امر موجب رها كردن پروژه هاي احيا در اين حوزه ها شود.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگارعلمي ايرنا، به واسطه بارش هاي فراواني كه طي هفته هاي اخير در كشور رخ داده و به دنبال آن برخي استان ها با پديده آبگرفتگي و سيلاب درگير شده اند، اما در كنار برخي خسارت ها به اموال عمومي و شخصي، خوشبختانه شاهد آبگيري مجدد و احياي دوباره برخي تالاب هاي كشور و بالارفتن سطح آب درياچه اروميه بوديم.
پيش از اين بارندگي ها، با توجه به اينكه كشور در چند سال گذشته با كم آبي و در برخي مناطق با خشكسالي مواجه بود، طرح احياي تالاب ها و نيز طرح احياي درياچه اروميه در دستور كار مسئولان مربوطه قرارگرفته بود و در اين زمينه نيز كارهايي انجام شد.
به لطف نزولات آسماني از ابتداي سالجاري و احياي طبيعي تالاب هايي كه چند سالي خشك بودند، اين نگراني در ذهن دوستداران محيط زيست پديد آمد كه مبادا درسال جاري ادامه پيگيري احياء تالاب ها و به ويژه درياچه اروميه رها شود.
كامبيز مهدي زاده فرساد دبيرستاد توسعه فناوري حوزه انرژي، يكي از افرادي است كه نگراني خود را در اين زمينه اعلام كرده و از مسئولان مربوطه مي خواهد كه اين امر فراموش نشود.
وي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگارعلمي ايرنا بيان كرد: اينكه بسياري از بزرگان حوزه كويرشناسي بيان كردند كه نمي شود درياچه اروميه را احيا كرد و بايد به يك پارك ويژه گياه شناسي تبديل شود، درست نيست. احياي درياچه اروميه شدني است، درياچه اروميه قبل از بارندگي هاي اخير احياء شده بود و اين بارندگي ها كمك كرد كه درياچه اروميه به نوعي سر پا بايستد.
وي افزود: درسال هاي اخير چند كانون ريزگرد به واسطه خشك شدن برخي تالاب ها در كشور ايجاد شده بود كه از آن جمله مي توان به هورالعظيم، باتلاق گاوخوني، جازموريان و حتي درياچه اروميه اشاره كرد. سيل و حجم بارندگي هاي اخير موجب شد كه اين كانون هاي ريزگرد به زيرآب رفت و ما امسال كمتر شاهد ريزگردها و آلودگي هاي اينچنيني خواهيم بود.
مهدي زاده فرساد بيان كرد: بايد قدر اين فرصت را بدانيم و روند احياي اين مناطق را ادامه دهيم. طرح هاي احياء بايد ادامه داشته باشد،اكنون درياچه اروميه زنده شده و فلامينگوها برگشتند و در حال حاضر قابل كشتيراني شده است.
وي گفت: دراين زمان كه سطح آب درياچه اروميه بالا آمده است، بايد حجم آب ورودي و خروجي درياچه را محاسبه كنيم. اينكه بگوييم الان كه حجم بالايي آب وارد درياچه اروميه شده ديگر آبي وارد درياچه اروميه نشود، اشتباه است. هميشه بايد حجم آب ورودي به درياچه كنترل شود. در راستاي اجراي پروژه احياء، بايد مجوز چاه هايي كه باطل شده بود نيز همچنان پابرجا بماند و حتي زمين هايي كه دولت خريداري كرده و نمي گذارد كشت و كارانجام و در آن چاه زده شود بايد به روال خود باقي بماند.
مهدي زاده فرساد افزود: خشك شدن درياچه اروميه يك فاجعه زيست محيطي است. همانطور كه ديديم در برخي نقاطي كه درياچه خشك شده بود، كانون ريز گردهاي نمكي ايجاد شده بود. با ادامه روند پروژه احياء كمك كنيم اين سرزندگي باقي بماند. از فردا در اين منطقه با احتساب اينكه سفره هاي زيرزميني پرشده است شروع به احداث چاه آب نكنيم.

- چرا از داده هاي موجود كشوردر خصوص سيل استفاده نمي شود؟
وي دربخش ديگري از گفت و گو در خصوص سيل اخير و استفاده نكردن از داده هاي موجود در كشور در خصوص سيل گفت: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني در سال 93 نقشه پهنه بندي سيلاب را دركشور ارايه كرده است ولي اين گزارش ها در كتابخانه ها و گنجه ها خاك مي خورد.
وي بيان كرد: در آن سال اين سازمان اعلام كرد بسياري از استان هايي كه الان متاسفانه دچار سيل شده اند اعم از خوزستان و لرستان، از استان هايي هستند كه جز مناطق پرخطرمحسوب مي شوند اما متاسفانه كسي توجه نكرد.
مهدي زاده افزود: دراين نقشه اعلام شد در اين استان ها بايد زيرساخت ها اصلاح شود و تمام پروژه ها بايد براساس اين نقشه، احداث شود ولي متاسفانه بدون اطلاعات زمين شناسي و مسيرشناسي و مكان يابي، ابنيه ها ساخته مي شوند.
وي بيان داشت: كسي به فكر نبود كه اين نقشه ها در كشور آماده شده و از قبل و پيش از وقوع سيل بايد مراكز مختلف مثل وزارت نيرو و مديريت بحران بر روي اين ها و بخصوص بستر رودخانه ها كار مي كردند. تمام ابنيه ها و سازه هايي كه از قبل ساخته مي شوند بايد از نقشه هاي زمين شناسي كه جنس سنگ ها، نوع گسل ها، نوع فرونشست ها و گسل ها را مشخص كرده استفاده كنند. كشور ما از لحاظ زمين شناسي در يك منطقه اي قرار دارد كه از نظر حركات زمين شناختي بسيار فعال است.
دبيرستاد توسعه فناوري حوزه انرژي يادآورشد: اين سيل ها هم نعمت بودند و هم باعث ايجاد هزينه هاي هنگفتي به كشور شدند. خوشبختانه تلفات انساني خيلي كم بود ولي ما بايد متوجه اين امر باشيم كه هميشه اين اتفاق نمي افتد كه تلفات انساني پايين باشد.
وي گفت: بايد مسئولان مربوطه در برنامه ريزي هاي آينده خود براي كاهش تلفات جاني و مالي، از داده هاي موجود در كشور در زمينه هاي مختلف استفاده كنند.
علمي ** 9340**1485