تايوان برخلاف آمريكا مانور نظامي چين را تهديد آميز نخواند

تهران - ايرنا - برخلاف واكنش تند امريكا، رئيس جمهوري تايوان گفت كه مانور نظامي اخير چين در نزديكي جزاير اين كشور تهديد آميز نيست.

به گزارش خبرگزاري رويترز، «تساي اينگ ون» رئيس جمهوري تايوان در چهلمين سالگرد روابط آمريكا و تايوان گفت، مانور نظامي اخير چين در نزديكي جزاير خودمختار تهديد آميز نيست و ما هيچ ترسي از اين مانور نداريم.
برخلاف موضع رسمي تايوان مبني بر عدم تهديد آميز بودن مانور نظامي چين، دولت آمريكا در واكنشي تند اين مانور را تهديدي براي امنيت منطقه توصيف كرد.
«پاول رايان» سخنگوي نمايندگان سنا امريكا گفت، ما نمي‌توانيم دوستي بهتر از تايوان پيدا كنيم زيرا اين كشور دوست و متحد قابل اعتمادي است.
«جيمز مورياتي» رئيس موسسه آمريكا در تايوان نيز با حضور در چهلمين سالگرد روابط آمريكا و تايوان گفت، ما بر اين باوريم كه هر گونه تلاش براي نفوذ در تايوان از طريق تهديد يا اجبار، منطقه را بي‌ثبات و ثبات در تنگه تايوان را تهديد مي‌كند.
ارتش آزادي‌بخش خلق چين اعلام كرد كه طبق روال عادي كشتي‌هاي جنگي، بمب افكن ها و هواپيماهاي شناسايي اين كشور در روز دوشنبه مانوري نظامي را در اطراف تايوان انجام داده‌اند.
در ماه گذشته آمريكا دو كشتي نيروي دريايي خود را در راستاي افزايش تحركش در تنگه تايوان، به ‌رغم مخالفت چين به اين آبراهه راهبردي اعزام كرد.
اعزام اين كشتي‌ها ريسك دامن زدن هر چه بيشتر به تنش‌ها ميان آمريكا و چين را در پي داشت اما تايوان آن را نشانه‌اي از حمايت دولت ترامپ از خود در مقابل پكن تلقي مي‌كند.
آساق**9473**1104**