بلومبرگ: ونزوئلا با وجود تحريم ها 400 ميليون دلار طلا فروخت

تهران - ايرنا - تارنماي شبكه خبري 'بلومبرگ' گزارش داد، به رغم اينكه ونزوئلا با تحريم هاي اقتصادي آمريكا مواجه بوده، اما توانسته 400 ميليون دلار از ذخاير طلاي خود را بفروشد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از تارنماي 'هيل'، بلومبرگ روز گذشته (دوشنبه) به نقل از دو فرد آگاه اين موضوع را گزارش داد و اعلام كرد ونزوئلا اين حجم طلا را زير قيمت فروخته است.
براساس اين گزارش، فروش طلا توسط ونزوئلا در بحبوحه تشديد تحريم هاي آمريكا ممكن است نشاندهنده اين باشد كه 'نيكلاس مادورو' رئيس جمهوري اين كشور راهي را براي دور زدن تحريم ها عليه دولت كاراكاس يافته است.
آمريكا در ماه هاي اخير تحريم هايي را عليه دولت مادورو اعمال كرده كه از آن جمله تحريم ها عليه شركت دولتي استخراج طلا ونزوئلا بوده است.
گفته مي شود بانك مركزي ونزوئلا 100 تن ذخاير طلا به ارزش چهار ميليارد دلار در اختيار داشته است.
به گزارش ايرنا، ونزوئلا ماههاست كه با دخالت هاي آمريكا و اعمال تحريم از سوي اين كشور با چالش هاي اقتصادي و اجتماعي وكمبود مواد غذايي، دارو و مايحتاج اوليه روبرو است.
'خوان گوايدو' رهبر مخالفان پس از مراسم تحليف مادورو براي دوره دوم رياست جمهوري، خود را رئيس دولت موقت دراين كشور خواند و آمريكا بلافاصله وي را به عنوان رئيس جمهوري موقت ونزوئلا به رسميت شناخت و برخي كشورهاي آمريكاي جنوبي هم در اين اقدام از واشنگتن تبعيت كردند.
نيكلاس مادورو رئيس جمهوري كنوني ونزوئلا اعلام كرده كه اين كشور قرباني يك كودتاي تحت حمايت آمريكا است.
اروپام ** 9234 ** 1071