نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در هرمزگان گشايش يافت

بندرعباس - ايرنا - نمايشگاه همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در هرمزگان از برنامه هاي جنبي سومين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در استان با هدف معرفي عيني تر اين ظرفيت ها به شركت كنندگان درهمايش دوشنبه شب با حضور استاندار گشايش يافت.

به گزارش ايرنا، فريدون همتي در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه به خبرنگاران اظهار داشت: اين همايش و نمايشگاه نشان دهنده پوياي و تحرك مثبت استان است.
وي ادامه داد: شركت كنندگان در سومين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در هرمزگان در مدت 2 روز برپايي همايش مي توانند با مراجعه به اين نمايشگاه ها اطلاعات خود را در مورد اين استان بيشتر كنند.
استاندار هرمزگان همچنين اضافه كرد: اين آمادگي وجود دارد كه با سرمايه گذاران علاقه مندي كه نتوانستند در اين همايش شركت كنند ارتباط برقرار كرده و ظرفيت هاي استان را به آنان معرفي كنيم.

** صنايع دستي ظرفيتي براي حفظ مردم در سكونتگاه هايشان
استاندار هرمزگا اظهار داشت: يكي از بخش هايي كه در نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري مورد توجه حاضران قرار گرفته، بخش صنايع دستي است كه 65 هزار نفر در اين بخش مشغول به كار هستند.
همتي افزود: براي اين منظور بايد دسترسي فعالان صنايع دستي به بازار را ساده كرده و بازارهاي جديد براي آنان فراهم كرد كه برگزاري نمايشگاه ها يكي از روش هاي آن است.
به گفته وي، وقتي افراد بتوانند در محل سكونت خود كسب درآمد كرده و معيشت شان را تامين كنند تمايل چنداني براي مهاجرت به ساير نقاط و مواجه شدن با مشكل هاي مختلف ناشي از آن را نخواهند داشت.
3219 /6048