ايران در بازرسي از كشتي هاي تجاري در منطقه اقيانوس هند رتبه دوم را كسب كرد

تهران - ايرنا - مديركل اموردريايي سازمان بنادرگفت: جمهوري اسلامي ايران با انجام بازرسي از 577 فروند كشتي با پرچم خارجي بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي، رتبه دوم اجراي تفاهمنامه منطقه اي اقيانوس هند را در سال 2018 كسب كرد.

به گزارش بامداد سه شنبه ايرنا از سازمان بنادر و دريانوردي، «نادر پسنده» با اشاره به آخرين گزارش ساليانه دبيرخانه تفاهمنامه منطقه اي اقيانوس هند گفت: ايران براساس شاخصهاي مهم بازرسي و كنترل گسترده كشتي هاي خارجي در سال گذشته ميلادي، تهيه دستورالعمل هاي بازرسي براساس الزامات كنوانسيونهاي بين المللي و اعزام مدرس ايراني به سه دوره آموزشي تخصصي بين المللي، با پشت سر گذاشتن كشورهايي همچون فرانسه، هند، آفريقاي جنوبي، در رتبه دوم اجراي تفاهمنامه منطقه اي اقيانوس هند قرار گرفت و استراليا نيز رتبه نخست را از آن خود كرد.
مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرد: تفاهمنامه منطقه اي اقيانوس هند (IOMOU)، با هدف ارتقاي ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي، در سال 1998ميلادي با عضويت 15 كشور شروع به كار كرد.
به گفته اين مقام مسئول در سازمان بنادر و دريانوردي، اين تفاهمنامه به دنبال ايجاد مكانيزم هماهنگ بازرسي ها و كنترل هاي بندري در محدوده جغرافيايي اقيانوس هند است و ايران موفق شد در سال 2018 رتبه دوم را در اين زمينه به خود اختصاص دهد.
شبك**1108**1708