كمك 40 ميلياردريالي كاركنان سپاه به هموطنان سيل زده

تهران-ايرنا- معاون نيروي انساني سپاه از كمك داوطلبانه 40 ميليارد ريالي كاركنان رسمي و وظيفه سپاه از محل حقوق فروردين ماه خود به هموطنان سيل زده كشور به دعوت فرمانده كل سپاه خبر داد.

به گزارش دوشنبه شب ايرنا از سپاه نيوز، در پي حادثه سيل هاي ويرانگر اخير و آسيب ها و خسارت هاي فراوان به هموطنان عزيز سيل زده كشورمان، كاركنان رسمي و وظيفه سپاه در پاسخ پيامكي به دعوت سردار سرلشكر پاسدار محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لبيك گفتند.
سردار سرتيپ پاسدار احمد كريمي معاون نيروي انساني سپاه با اعلام اين خبر گفت: پس از وقوع حادثه سيل و آغاز عمليات امداد و خدمت رساني به سيل زدگان كشورمان، با توجه به ابعاد گسترده خسارت ها و آسيب ها و ضرورت گسيل كمك هاي مردمي در اين راستا؛ حسب دعوت فرمانده كل سپاه از كاركنان اين نهاد براي كمك داوطلبانه به اين عزيزان با اختصاص بخشي از حقوق خود، پيامكي به آحاد كاركنان ارسال شد.
وي افزود: متعاقبا كاركنان رسمي و وظيفه سپاه در پاسخ به اين دعوت تاكنون مبلغ 40 ميليارد ريال از محل حقوق فروردين ماه 98 خود به هموطنان عزيز سيل زده كشورمان كمك كردند و كمك ها همچنان ادامه دارد.
وقوع سيل از ابتداي سال 98 در برخي استان ها خسارات مالي و جاني به همراه داشته است.
شبك**1983**1708